waterberging

Eigenschappen

VoorkeurslabelwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
DefinitieAls functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regenWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.)wateroverschotten uit de omgeving.
SynoniemwaterbergingenAls functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-17ef56d4-5658-46bb-9d0a-06a8052a6667
Afbeelding vanwaterberging

WaterbergingAls functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving. in natuurgebied, Deurze.

waterberging

waterberging

waterberging

Natuurlijk vasthouden van bovenstrooms water in het Gasterensche diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
waterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.Breder
  • berging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
waterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
waterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.Deel van
  • aflaatpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
waterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.Gerelateerd
  • bergboezem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • bergende breedte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • bergingsvoorzieningen voor water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • bergend vermogen oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
waterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
berging in bodemoneffenheden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
bergingsvoorzieningen voor water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
bovenstrooms vasthouden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
noodoverloopgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
regenwaterbuffer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
vasthouden-bergen-afvoeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
verticale berging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
voorziening met een bergend vermogen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
wadi (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
bergingsgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
bergend vermogen oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
bergende breedte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
calamiteiteninlaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwaterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
Rdf.jpgwaterberging