goede chemische toestand van oppervlaktewater

Eigenschappen

Voorkeurslabelgoede chemische toestand van oppervlaktewater
DefinitieDe chemische toestand die vereist is om te voldoen aan de milieudoelstellingen voor oppervlaktewater, vastgesteld in artikel 4, lid 1, onder a), d.w.z. de chemische toestand van een oppervlaktewaterlichaam waarin de concentraties van verontreinigende stoffen niet boven de milieukwaliteitsnormen liggen die zijn vastgesteld in bijlage IX en overeenkomstig artikel 16, lid 7, of in andere toepasselijke communautaire wetgeving waarbij op Gemeenschapsniveau milieukwaliteitsnormen zijn vastgelegd - (Europese Kaderrichtlijn Water)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-67dff422-4450-4ef2-93d2-2c48a6292ca4
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
goede chemische toestand van oppervlaktewaterBreder
goede chemische toestand van oppervlaktewaterBron van
goede chemische toestand van oppervlaktewaterGerelateerd
goede chemische toestand van oppervlaktewaterLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg