schouwslotenlegger


Eigenschappen

Voorkeurslabelschouwslotenlegger
DefinitieOpenbaar register van het waterschap waarin is omschreven staat waaraan sloten met een schouwplicht aan moeten voldoen. De schouwslotenlegger bevat een overzichtskaart waarop de ligging, de afstroomrichting en het onderhoudsplicht staat aangegeven.
Synoniemschouwleggers, schouwlegger, schouwslootlegger, schouwkaart, schouwkaarten, vastgestelde schouwlegger, vastgestelde schouwleggers
Toelichting op definitieDe schouw is het toezicht op waterstaatswerken als watergangen en waterkeringen. De schouw wordt in de regel uitgevoerd door het waterschap. Bij het schouwen controleert de waterbeheerder of aan de onderhoudsverplichtingen uit de keur en legger wordt voldaan. Ieder jaar wordt de concept schouwlegger in juli 6 weken ter inzage gelegd en is er de mogelijkheid van de ingeland om een zienswijze in te dienen. In september wordt de schouwlegger opnieuw vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Een ingeland die een zienswijze heeft ingediend en het niet eens is met het besluit van het algemeen bestuur kan gedurende 6 weken na vaststelling van de schouwlegger een bezwaar indienen bij het waterschap. (bron: Hunze en Aa's)
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/595b13fb-b9d6-4efc-9c3b-59be4985da69, https://experience.arcgis.com/experience/d5aae5450b6a4ab3a3763d649ab45aa8/
Afbeelding vanBestand:2019 schouwkaarten vastgesteld C3.pdf
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
schouwslotenleggerBreder
schouwslotenleggerBron van
schouwslotenleggerDeel van
schouwslotenleggerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
schouwsloot (Begrip)Deel vanschouwslotenlegger
schouwverordening (Begrip)Deel vanschouwslotenlegger
beleidsnotitie schouw (Begrip)Gerelateerdschouwslotenlegger
concept schouwslotenlegger (Begrip)Gerelateerdschouwslotenlegger
najaarsschouw (Begrip)Gerelateerdschouwslotenlegger
satelliettaken (Begrip)Gerelateerdschouwslotenlegger
schouw (Begrip)Gerelateerdschouwslotenlegger
secundaire wateren (Begrip)Gerelateerdschouwslotenlegger
zwetsloot (Begrip)Gerelateerdschouwslotenlegger
Rdf.jpg