schouwlegger


Eigenschappen

Voorkeurslabelschouwlegger
DefinitieDe schouw is het toezicht op waterstaatswerken als watergangen en waterkeringen. De schouw wordt in de regel uitgevoerd door het waterschap. Bij het schouwen controleert de waterbeheerder of aan de onderhoudsverplichtingen uit de keur en legger wordt voldaan.
Synoniemschouwleggers
Toelichting op definitieIeder jaar wordt de concept schouwlegger in juli 6 weken ter inzage gelegd en is er de mogelijkheid van de ingeland om een zienswijze in te dienen. In september wordt de schouwlegger opnieuw vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Een ingeland die een zienswijze heeft ingediend en het niet eens is met het besluit van het algemeen bestuur kan gedurende 6 weken na vaststelling van de schouwlegger een bezwaar indienen bij het waterschap.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/595b13fb-b9d6-4efc-9c3b-59be4985da69
Afbeelding vanBestand:2019 schouwkaarten vastgesteld C3.pdf
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
schouwleggerBreder
schouwleggerBron van
schouwleggerDeel van
schouwleggerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
schouwsloot (Begrip)Deel vanschouwlegger
satelliettaken (Begrip)Gerelateerdschouwlegger
schouw (Begrip)Gerelateerdschouwlegger
secundaire wateren (Begrip)Gerelateerdschouwlegger
Rdf.jpg