berging


Eigenschappen

Voorkeurslabelberging
DefinitieHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.
Synoniemwaterberging
Toelichting op definitieBij grondmonsters wordt veelal gesproken van vochtinhoud.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d3178c2d-8b00-4bf3-8284-4f466fc8c11c

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergingBreder
bergingBron van
bergingDeel van
bergingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
berging in randvoorziening (Begrip)Brederberging
berging meer (Begrip)Brederberging
berging minder (Begrip)Brederberging
berging op straat (Begrip)Brederberging
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Brederberging
water (Begrip)Deel vanberging
afvoer (Begrip)Gerelateerdberging
berging (Begrip)Gerelateerdberging
bergingscapaciteit (Begrip)Gerelateerdberging
rioolstelsel (Begrip)Gerelateerdberging
Rdf.jpg