infiltratie


Eigenschappen

Voorkeurslabelinfiltratie
DefinitieHet intreden van water aan het grondoppervlak.
Synonieminfiltreren, bodeminfiltratie, bodeminfiltraties
Toelichting op definitieWater in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater. (bron: Waterschapsverordening)


Infiltratie is een term uit de hydrologie, bodemkunde en het waterbeheer en betekent dat water in de bodem dringt en in de onverzadigde zone van de bodem komt. Als water in een bepaalde regio te weinig de kans krijgt om te infiltreren in de bodem, kan dit bijdragen aan waterschaarste in die regio. Infiltreren kan plaatsvinden op de plek zelf waar de neerslag valt. Indirect, kleinschalig, door de vorming van plassen of grootschalig door de vorming van een ven of vijver (depressie).

Het infiltratievermogen of -capaciteit wordt uitgedrukt in de eenheid mm water per etmaal. Het meten van infiltratiecapaciteit gebeurt met lysimeters of door proefvakken.

In Nederland infiltreert circa 500 mm water per jaar. Infiltratie is daardoor een hoofdfactor voor de watervoorziening van de landbouw en de drinkwatervoorziening. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-92d88bac-68af-4277-9ee0-d33a5e7b9e65, https://nl.wikipedia.org/wiki/Infiltratie_(waterbeheer)
Afbeelding vanbodeminfiltratie


450px-Natural_%26_impervious_cover_diagrams_EPA.jpg

Relatie tussen urbanisatie / verharding en de hoeveelheid infiltratie in de bodem.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
infiltratieBreder
infiltratieBron van
infiltratieGerelateerd
infiltratieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
infiltratie-intensiteit (Begrip)Deel vaninfiltratie
Rdf.jpg