overstroming


Eigenschappen

Voorkeurslabeloverstroming
DefinitieOnder water raken van ofwel de begrenzingen van een stroom of een ander oppervlaktewaterlichaam, ofwel van gebieden die normaal niet onder water staan.
Synoniemoverstromingen, watervloed, inundatie
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Een overstroming is een gebeurtenis waarbij een aanzienlijke hoeveelheid water uit een zee, rivier of meer plaatsen bereikt die normaal gesproken niet onder water staan. Indien dit ernstige vormen aanneemt, spreekt men door de verwoestende uitwerking ook wel van watersnood of ramp. Land dat door een overstroming definitief verloren gaat, noemt men wel verdronken land.

In Nederland en omliggende landen worden overstromingen vooral veroorzaakt door de Noordzee, die door storm wordt opgestuwd, waardoor dijken kunnen doorbreken. Combinatie met een springtij en/of hoge waterstanden in de benedenloop van de grote rivieren kan dit effect nog versterken. Bij de laatste grote stormvloed, de Watersnood van 1953, had de combinatie van een langdurige zware noordwesterstorm en een springvloed rampzalige gevolgen. Het overstromingsrisico kan worden vastgesteld met behulp van modellen.

Extreme regenval in de bovenstroomse gebieden of veel smeltwater uit de Alpen kan leiden tot wateroverlast. Omdat in laaglanden dikwijls een rivierlandschap wordt gevormd waarbij de rivieren van nature overstromen, beschermden mensen zich van oudsher met dijken. Maar ook langs de rivieren zijn regelmatig dijken doorgebroken. Naast hoogwater kunnen ook andere oorzaken tot overstromingen leiden, zoals dijkverzakkingen door langdurige droogte. In tegenstelling tot een overstroming door zeewater loopt het rivierwater in hoger gelegen gebieden na verloop van tijd vanzelf weer weg, maar kan ondertussen voor veel schade en overlast zorgen. In lagergelegen gebieden moet water uit laaggelegen polders worden weggepompt.

In stedelijke gebieden kunnen overstroming worden veroorzaakt of verergerd door de grote hoeveelheid verharding. Verharding zorgt er namelijk voor dat dat het regenwater niet kan infiltreren, met als gevolg een hoge afstroming via het oppervlak, die op zijn beurt mogelijk groter is dan de lokale afvoercapaciteit.

Ook door hevige regenval in bergachtige gebieden kunnen ernstige overstromingen optreden in lager gelegen dalen. Onder sommige omstandigheden kan ook het snel smelten van sneeuw op bergen leiden tot overstromingen.

In tropische landen kunnen overstromingen ontstaan door enorme regenval tijdens de moesson. In bijvoorbeeld Bangladesh zijn hierdoor verschillende rampen geweest (onder andere in 1989 en in 2004). Zeebevingen kunnen leiden tot tsunami's, vloedgolven die grote schade aanrichten zodra zij een kust raken. En in 2006 kreeg Oost-Java te maken met een modderstroom van extreme omvang. Hierbij begon de modder uit de grond te stromen na een boring.

Ook kan een gebied door menselijk ingrijpen opzettelijk onder water worden gezet, dit heet inundatie. Er kunnen hier verschillende redenen voor zijn. (bron: Wikipedia)

Bij een overstroming komt er water in ruimten waarin zich objecten bevinden. (bron: CHT)
Voorbeeldhttps://overstroomik.nl/nl/jouw-situatie, https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/europese-richtlijn-overstromingsrisico/overstromingsgevaar-overstromingsrisicokaarten/
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-e905e710-ede8-434b-a9a2-7cc2d1fd51c3, https://nl.wikipedia.org/wiki/Overstroming, https://www.aquo.nl/index.php/Id-261482a3-62b3-4cdc-a2a5-0fdd24dad597, https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/4377aa49-7e9a-43cc-8719-075bc7df7650
Afbeelding vanHoogwater-in-Delfzijl-Foto-Jannes-Wiersema.jpg


overstroming Salzach Pinzgau Oostenrijk

overstroming Salzach Pinzgau Oostenrijk

Overstroming.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overstromingBreder
overstromingBron van
overstromingGerelateerd
overstromingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Kerstvloed (Begrip)Brederoverstroming
Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (Begrip)Gerelateerdoverstroming
dijkring (Begrip)Gerelateerdoverstroming
wateroverlast (Begrip)Gerelateerdoverstroming
zandzak (Begrip)Gerelateerdoverstroming
Rdf.jpg11-0.jpg
Waterdieptekaart bij +2m NAP

https://images1.persgroep.net/rcs/NbB6hj6pqD9c_56hBbi7HSPtxuY/diocontent/70304915/_crop/1/1/899/508/_fitwidth/1240?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.9