Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stilstaand

Eigenschappen

VoorkeurslabelKaderrichtlijn Water oppervlaktewater stilstaand
AfkortingKRWOppwStilstaand
DefinitieDe kleinste hydrologische eenheid, gekenmerkt door uniform watertype, status en menselijke belasting, tevens basiseenheid van de gebiedscontext waarop de KRW-doelstellingen getoetst worden (Aquo). Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater. Bij stilstaand water gaat het om meren, kanalen, Sloten.
SynoniemKRWOppervlaktewaterStilstaand
Toelichting op definitiehttp://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0005.02/DOC_1&format=PDF


Een set van oppervlaktewaterlichamen die samen één KRW-oppervlaktewaterlichaam voorstellen waarover wordt gerapporteerd richting Brussel. Onder oppervlaktewateren van 'aanzienlijke omvang' vallen waterlichamen met een minimale oppervlakte van 0,5 km2 of een stroomgebied tussen de 10 en 100 km2. De verantwoordelijkheid voor het aanwijzen en begrenzen van waterlichamen ligt bij de waterbeheerder.
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/568
Afbeelding vanDAMO functioneel model KRW object
DAMO functioneel model KRW object
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stilstaandBreder
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stilstaandBron van
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stilstaandGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg