bodemconcentratie

Eigenschappen

VoorkeurslabelbodemconcentratieConcentratie aan opgeloste of gesuspendeerde stoffen vlak boven de bodem van een water.
DefinitieConcentratieSterkte van een oplossing uitgedrukt in aantal massa eenheden per volume eenheid. aan opgeloste of gesuspendeerde stoffen vlak boven de bodem van een waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)..
SynoniembodemconcentratiesConcentratie aan opgeloste of gesuspendeerde stoffen vlak boven de bodem van een water.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-5886f992-0c56-495b-9a3b-6c2bb00abe85

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bodemconcentratieConcentratie aan opgeloste of gesuspendeerde stoffen vlak boven de bodem van een water.Breder
  • concentratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bodemconcentratieConcentratie aan opgeloste of gesuspendeerde stoffen vlak boven de bodem van een water.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bodemconcentratieConcentratie aan opgeloste of gesuspendeerde stoffen vlak boven de bodem van een water.Gerelateerd
  • stof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterbodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bodemconcentratieConcentratie aan opgeloste of gesuspendeerde stoffen vlak boven de bodem van een water.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg0267_003k_clo_04_nl.png