grensvlak

Eigenschappen

VoorkeurslabelgrensvlakEen horizontaal scheidend vlak tussen twee of meer lagen in de ondergrond
DefinitieEen horizontaal scheidend vlak tussen twee of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. lagenEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese). in de ondergrondDe laag bestaande uit moedermateriaal die direct onder het gedeelte ligt wat bodem heet.
SynoniemgrensvlakkenEen horizontaal scheidend vlak tussen twee of meer lagen in de ondergrond
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-9668223c-d5fe-4910-a8c7-e1971545236c

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
grensvlakEen horizontaal scheidend vlak tussen twee of meer lagen in de ondergrondBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
grensvlakEen horizontaal scheidend vlak tussen twee of meer lagen in de ondergrondGerelateerd
  • ondergrond (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
modelopbouweenheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdgrensvlakEen horizontaal scheidend vlak tussen twee of meer lagen in de ondergrond
ondergrond modelelement (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdgrensvlakEen horizontaal scheidend vlak tussen twee of meer lagen in de ondergrond
Rdf.jpg