vergunning tot lozing & onttrekking & afvoer & aanvoer.

Eigenschappen

Voorkeurslabelvergunning tot lozing & onttrekking & afvoer & aanvoer.Een specifieke vergunning om onder vastgestelde voorschriften gedurende een bepaalde periode te mogen lozen in of onttrekken aan een oppervlakte- water.
AfkortingGWNEen specifieke vergunning om onder vastgestelde voorschriften gedurende een bepaalde periode te mogen lozen in of onttrekken aan een oppervlakte- water.
DefinitieEen specifieke vergunning om onder vastgestelde voorschriftenHandeling met algemene draagwijdte komende van een andere autoriteit dan het parlement. gedurende een bepaalde periodeBepaalde tijdsduur. te mogen lozen in of onttrekken aan een oppervlakte- waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)..
Synoniemverg. tot loz./onttr./afv./aanv.Een specifieke vergunning om onder vastgestelde voorschriften gedurende een bepaalde periode te mogen lozen in of onttrekken aan een oppervlakte- water., aanv.vergunning tot lozing/onttrekking/afvoer/aanvoerEen specifieke vergunning om onder vastgestelde voorschriften gedurende een bepaalde periode te mogen lozen in of onttrekken aan een oppervlakte- water.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-5fbdf0be-f2dc-48f3-a43a-93641de2a5d0

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
vergunning tot lozing & onttrekking & afvoer & aanvoer.Een specifieke vergunning om onder vastgestelde voorschriften gedurende een bepaalde periode te mogen lozen in of onttrekken aan een oppervlakte- water.Breder
  • vergunning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
vergunning tot lozing & onttrekking & afvoer & aanvoer.Een specifieke vergunning om onder vastgestelde voorschriften gedurende een bepaalde periode te mogen lozen in of onttrekken aan een oppervlakte- water.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
vergunning tot lozing & onttrekking & afvoer & aanvoer.Een specifieke vergunning om onder vastgestelde voorschriften gedurende een bepaalde periode te mogen lozen in of onttrekken aan een oppervlakte- water.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg