water


Eigenschappen

Voorkeurslabelwater
AfkortingH2O
DefinitieDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).
Synoniemaqua
Toelichting op definitie(bron: Van Dale Groot Woordenboek voor de Nederlandse Taal. Geerts, G., en H. Heestermans (red.), Van Dale Lexicografie, Utrecht, Antwerpen, Twaalfde druk, 1992. / Aquo / DIV)


Water (H2O, aqua is de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende hoofdfasen: als vloeistof, als vaste stof en als gas. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder specifieke kleur en geur. Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. Water bedekt 71% van het aardoppervlak. (bron: Wikipedia)

Objectcategorie in het natte beheer van de infrastructuur waaraan functie-eisen gesteld worden voor m.n. ecologie en waterkwaliteit, drinkwater, regionale watervoorziening, beroepsvisserij koelwater en zwemwater. (bron: Droogte thesaurus)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-837870c6-f560-4dfa-b600-d5bba16d5b93, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/water, https://data.gwsw.nl/totaal/Water
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Water
Afbeelding vanSalzach Krimml Oostenrijk.
Heerlijk fris bergwater, nabij Krimmler waterval.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterBreder
waterBron van
waterDeel van
waterLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwater (Begrip)Brederwater
afvalwater (Begrip)Brederwater
afvalwater (Begrip)Brederwater
b-water (Begrip)Brederwater
ballastwater (Begrip)Brederwater
bedrijfswater (Begrip)Brederwater
bekken (Begrip)Brederwater
bodemwater (Begrip)Brederwater
brak water (Begrip)Brederwater
capillair water (Begrip)Brederwater
drinkwater (Begrip)Brederwater
euhalien (Begrip)Brederwater
grondwater (Begrip)Brederwater
ijs (Begrip)Brederwater
neerslag (Begrip)Brederwater
oppervlaktewater (Begrip)Brederwater
sproeiwater (Begrip)Brederwater
water voor industrieel gebruik (Begrip)Brederwater
waterhardheid (Begrip)Brederwater
watertekort (Begrip)Brederwater
wetland (Begrip)Brederwater
zoetwater (Begrip)Brederwater
zout water (Begrip)Brederwater
zuur water (Begrip)Brederwater
zwemwater (Begrip)Brederwater
additionele berging (Begrip)Deel vanwater
berging (Begrip)Deel vanwater
branden (Begrip)Deel vanwater
oppervlaktegolf (Begrip)Deel vanwater
stroming (Begrip)Deel vanwater
aquatisch (Begrip)Gerelateerdwater
bekken (Begrip)Gerelateerdwater
bemalen (Begrip)Gerelateerdwater
bioturbatie (Begrip)Gerelateerdwater
elektrolyt (Begrip)Gerelateerdwater
hardheid (Begrip)Gerelateerdwater
infiltratie (Begrip)Gerelateerdwater
infiltratie algemeen (Begrip)Gerelateerdwater
oeverlijn (Begrip)Gerelateerdwater
saprobie (Begrip)Gerelateerdwater
verzadigde zone (Begrip)Gerelateerdwater
waterkringloop (Begrip)Gerelateerdwater
watertoets (Begrip)Gerelateerdwater
zwevend stof (Begrip)Gerelateerdwater
Rdf.jpg