binnenwater

Eigenschappen

VoorkeurslabelbinnenwaterWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt.
DefinitieWater wat zich binnen de kustlijnenVolumetrisch bepaalde positie van denkbeeldige lijn ten opzichte van de RSP-lijn. bevindt.
SynoniembinnenwaterenWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt.
Toelichting op definitieDe binnenwaterenWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt. van een landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. bestaan uit alle wateren aan de landzijde van de basislijnWaterlijn vanaf waar de breedte van de territoriale zee en andere rechtsgebieden van de zee worden gemeten.. Dit ter onderscheid van de zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt..


De binnenwaterenWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt. zijn in twee groepen te verdelen:

  • rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt., kanalenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. en merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater. die voor binnenvaartschepen bevaarbaar zijn (meestal aangeduid als vaarwegEen aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd.);
  • alle maritieme wateren achter de basislijnWaterlijn vanaf waar de breedte van de territoriale zee en andere rechtsgebieden van de zee worden gemeten.: baaienEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt., mondingen en zeehavens.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-1bf25791-b21e-424f-a63c-23057de072e3, https://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenwater
Afbeelding vanWindsurfers op het Lauwersmeer.
Windsurfers op het Lauwersmeer.
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
binnenwaterWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt.Breder
  • oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
binnenwaterWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
binnenwaterWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt.Gerelateerd
  • oppervlaktewaterlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
binnenwaterWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aanvoeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbinnenwaterWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt.
beek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbinnenwaterWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt.
bron (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbinnenwaterWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt.
sloot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbinnenwaterWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt.
waterloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbinnenwaterWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt.
watervlakte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbinnenwaterWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt.
Rdf.jpg