waterloop

Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterloop
DefinitieEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.
Synoniemwaterlopen, watergang, watergangen
Toelichting op definitieOppervlaktewateren waarvan de lengte aanzienlijk groter is dan de breedte. Naast specifieke benamingen zijn er nog vele andere in gebruik: tocht, wetering, vaart, sloot, gracht, leiding, open leiding, gang, wijk, priel, geul enz. Toelichting: Deze termen worden veelal regionaal gebruikt om waterlopen aan te duiden van bepaalde afmeting, functie, oorsprong, beheerstoestand, e d . De namen geven ook een zekere rangorde van belangrijkheid of afmeting aan die echter niet algemeen geldend is. Geadviseerd wordt dan ook als het om de afwatering gaat, de rangorde in een waterlopensysteem aan te geven met (van groot naar klein) primaire watergang, secundaire watergang en tertiaire watergang.

Op natuurlijke wijze ontstane lijnvormige verdieping in het maaiveld voor de afvoer en/of aanvoer van water. Bron CHEOBS

Gegraven lijnvormige verdieping in het maaiveld, al of niet gevuld met water, voor onder meer de berging en de afvoer en/of aanvoer van water. Bron CHEOBS
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-4b9c5d33-ac0c-45ec-b137-204f58b8c85b, http://ont.cbnl.org/cb/def/CB01354, http://ont.cbnl.org/cb/def/CB01441
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterloopBreder
waterloopBron van
waterloopDeel van
waterloopGerelateerd
waterloopLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
dam (Begrip)Brederwaterloop
droge watergang (Begrip)Brederwaterloop
droogstand watergang (Begrip)Brederwaterloop
gracht (Begrip)Brederwaterloop
hoofdwatergang (Begrip)Brederwaterloop
inspectievak (Begrip)Brederwaterloop
kanaal (Begrip)Brederwaterloop
primaire watergang (Begrip)Brederwaterloop
rivier (Begrip)Brederwaterloop
rivier (Begrip)Brederwaterloop
rivier (Begrip)Brederwaterloop
afvoercapaciteit (Begrip)Deel vanwaterloop
afwateringssysteem (Begrip)Gerelateerdwaterloop
geul (Begrip)Gerelateerdwaterloop
knijp (Begrip)Gerelateerdwaterloop
natuurlijke stroming (Begrip)Gerelateerdwaterloop
onderhoudsbeheerplan (Begrip)Gerelateerdwaterloop
vak (Begrip)Gerelateerdwaterloop
variabele stroming (Begrip)Gerelateerdwaterloop
Rdf.jpg