natuurlijke waterloop


Eigenschappen

Voorkeurslabelnatuurlijke waterloop
DefinitieBeken, rivieren em stromen ijn natuurlijke waterlopem. Globaal onderscheiden ze zich van ande oppervlaktewateren doordat er ten minste gedurenden een deel van he tjaar spontaan water door stroomt.
Synoniemnatuurlijke waterlopen
Toelichting op definitieIn een natuurlijke waterloop zoekt het water de weg van de minste

weerstand. De waterkwaliteit, het debiet en de structuurkenmerken van de waterloop zijn daarbij onderling afhankelijk. Deze eigenschappen worden bepaald door een reeks factoren zoals de geografische ligging, het plaatselijk reliëf, de ruimtelijke situering in het stroombekken en het substraat. Een natuurlijke waterloop wordt gekenmerkt door :

  • het verval
  • het substraat
  • de meandering
  • het stroomkuilenpatroon
  • de vorm van het dwarsprofiel en de oever
  • de hydrachemische karakteristieken van het water
Exacte overeenkomsthttps://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/15272980/Book0511_Claude.pdf
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
natuurlijke waterloopBreder
natuurlijke waterloopBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beek (Begrip)Bredernatuurlijke waterloop
rivier (Begrip)Bredernatuurlijke waterloop
staand water (Begrip)Bredernatuurlijke waterloop
Rdf.jpg