hoofdwatergang


Eigenschappen

Voorkeurslabelhoofdwatergang
DefinitieWatergangen, zoals sloten en singels, zijn bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar gemalen. Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen.
Publieksvriendelijke toelichtingBelangrijke watergang (sloot, kanaal etc.) die dient voor de water aan- en afvoer.
Synoniemhoofdwatergangen, primaire watergang, primaire watergangen, primaire waterloop, primaire waterlopen, A-watergang, a-watergang, a-watergangen, a watergangen
Toelichting op definitieEen watergang wordt aangemerkt als een hoofdwatergang wanneer de watergang niet geïsoleerd gelegen is, en voldoet aan minimaal één van onderstaande criteria:
  • De afvoer is in een maatgevende situatie (situatie die 1 à 2 keer per jaar voorkomt) groter dan 50 l/s. Dit komt overeen met een afvoergebied van circa 38 ha. (1,33 l/s/ha * 38 ha =50 l/s)
  • De watergang vervult een functie voor de aanvoer van water of doorspoeling.
  • Op het water vindt een lozing plaats vanuit een gemeentelijk riool.
  • Zowel bij een regenwaterlozing als bij een gescheiden stelsel als bij een overstort uit een gemengd rioolstelsel (mits de overstorten in overleg met het waterschap zijn aangelegd).
  • Hunze en Aa’s staat voor een taakopvatting die past bij integraal waterbeheer. Wij streven een veerkrachtig watersysteem na en dus een zo groot mogelijke bergingscapaciteit en een zo groot mogelijk zelfreinigend vermogen in het watersysteem. Daarom wordt bij hoofdwatergangen de volledige watergang als hoofdwatergang beschouwd, dit wil zeggen van insteek tot insteek.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/09d1f035-d8e0-410d-a6b6-5fdac3496021
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-2e81850b-8c4f-4540-bc3a-f062f2cac818
Afbeelding vanHoofdwatergang met maaipaden.

Hoofdwatergang met maaipaden, landelijk gebied.

hoofdwatergang
Hoofdwatergang in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's, stedelijk gebied (Groningen).

hoofdwatergang

Hoofdwatergang met houten beschoeiing en maaipaden.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hoofdwatergangBreder
hoofdwatergangBron van
hoofdwatergangDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
af-/aanvoervak (Begrip)Brederhoofdwatergang
wijk (Begrip)Brederhoofdwatergang
Legger primaire watergangen (Begrip)Gerelateerdhoofdwatergang
Oosterdiep (Gebied)Gerelateerdhoofdwatergang
aanvoervak (Begrip)Gerelateerdhoofdwatergang
afwateringseenheid (Begrip)Gerelateerdhoofdwatergang
herinrichting (Begrip)Gerelateerdhoofdwatergang
onderhoudspad (Begrip)Gerelateerdhoofdwatergang
primaire watergang (Begrip)Gerelateerdhoofdwatergang
ruilverkaveling (Begrip)Gerelateerdhoofdwatergang
Rdf.jpg