zouttong


Eigenschappen

Voorkeurslabelzouttong
DefinitieEen tongvormige onderlaag van zout water in een waterloop met zoetwaterafvoer.
Synoniemzouttongen, zout tong, zout tongen
Toelichting op definitie(bron: CHO (488) / Aquo / DIV)


Door indringing van zeewater via de grote rivieren kan in het kustgebied van Nederland het grond- en oppervlaktewater verzilten. Er ontstaat dan een zouttong, waarbij het zoute water onder het zoete water schuift. (bron: Klimaatadaptienederland.nl)

tongvormige zoutwaterstroom die bij vloed of door het openen van een zeesluis onder het lichtere, naar zee afgevoerde rivierwater vloeit en zo het land binnendringt. (bron: Ensie)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-4f0099db-b507-421f-9bfa-58c6761fdcaf, https://klimaatadaptatienederland.nl/kennisdossiers/stedelijke-waterkwaliteit/gevoeligheid-watersysteem-klimaatverandering/zoutgehalte/#:~:text=Door%20indringing%20van%20zeewater%20via, onder%20het%20zoete%20water%20schuift., https://www.ensie.nl/anw/zouttong
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zouttongBreder
zouttongBron van
zouttongGerelateerd
zouttongLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg