zout water

Eigenschappen

Voorkeurslabelzout waterWater met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l.
DefinitieWater met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l.
Publieksvriendelijke toelichtingDe zeeen en oceanen bevatten zout waterWater met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l.. Heel simpel eigenlijk omdat het zout in heel kleine beetjes wordt meegenomen vanuit het zoete water dat in zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. uitstroomt. En omdat zout niet verdampt, blijft alles in zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. achter.
Toelichting op definitieNormaal zeewater, met een zoutgehalte van 33,34 g/kg, bestaat hoofdzakelijk uit de volgende elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.: 18,98 g/kg chloorChemisch element uit de reeks halogenen van het periodiek systeem met atoomnummer 17., 10,561 g/kg natrium, 1,272 g/kg magnesium, 884 mg/kg zwavel, 400 mg/kg kalk en 380 mg/kg kalium.

Redeke, H.C. (postume uitgave), Hydrobiologie van Nederland. De zoete wateren. Backhuys en Meesters, Amsterdam, 1975, gewijzigd

Zout waterWater met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l. is een oplossing van zouten in waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).. Meestal wordt hieronder een fysiologische zoutoplossing van 0,9% onder verstaan, maar in de Angelsaksische wereldDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. wordt er een zoutgehalte van meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. dan 1,8% mee bedoeld. Hiertoe worden bijvoorbeeld zeewater, het water van zoutmeren (en zoutpannen) of pekel gerekend.

Water met een lagere saliniteit (zoutgehalte), bijvoorbeeld bij de uitmonding van rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. in de zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt., wordt in aflopende volgorde van zoutgehalte zilt water of brak waterWater waarvan het zoutgehalte beduidend lager ligt dan dat van zeewater. genoemd. Water met een zoutgehalte van minder dan 0,1% wordt zoetwater genoemd. Op de AardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. heeft het zeewater van de oceanen het hoogste zoutgehalte en tegelijkertijd ook de grootste wateromvang. Het gemiddelde zoutgehalte van de zeeënUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. ligt rond 3,5%. In de Botnische GolfVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. daalt het zoutgehalte naar het noorden toe tot slechts 0,2%. De saliniteit van het Techirghiolmeer (Roemenië) is 8%[1]. Het water van de Dode ZeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. bevat 33% zout. In het Assalmeer (Djibouti) en in Garabogazköl (Turkmenistan) zit gemiddeld 35% zout. De hoogste zoutconcentratie (40%) bevindt zich echter in het water van het Don Juanmeer in Antarctica. Voor een uitgebreid overzicht van de saliniteiten van merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater., zie de tabel.

Een verzadigde zoutoplossing heeft een bevriezingspunt van -21°C, een kookpunt van 109°C en bevat 356 g NaCl per liter bij een temperatuur van 0°C (359 g/l bij 25°C). Zout waterWater met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l. heeft een lagere soortelijke warmtecapaciteit dan zoetwater, maar een elektrische geleidbaarheid die enkele ordes van grootte hoger ligt dan die van zoetwater.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/zout%20water
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.duikkids.nl/Pagina%27s/Water%20-%20raar%20spul/Zoet%20en%20zout.html
Afbeelding vanTabel zoet brak zilt zout pekel.jpg

Aanduidingen voor de saliniteit van water (in ‰, delen per 1000)

Waddenzee

Zout waterWater met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
zout waterWater met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l.Breder
  • water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
zout waterWater met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
zout waterWater met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bellenscherm (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdzout waterWater met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l.
Rdf.jpg