zoutgehalte


Eigenschappen

Voorkeurslabelzoutgehalte
DefinitieVerhouding van de massa opgelost materiaal in zeewater tot de massa zeewater; in de praktijk kan deze grootheid niet rechtstreeks worden gemeten. 
Synoniemzoutgehaltes, zoutgehalten
Toelichting op definitie(bron: DIV)


Het zoutgehalte van een watersysteem bepaalt welke waterplanten en -dieren erin voorkomen. Als de hoeveelheid zout in oppervlaktewater toeneemt, ontstaat er verzilting. Voor natuur, landbouw, industrie en drinkwaterbedrijven kan verzilting een probleem zijn. Soms is het voor boeren dan zelfs nodig om over te stappen op een andere teelt. Hieronder lees je meer over de verschillende stuurvariabelen die invloed hebben op het zoutgehalte van een watersysteem. En in de tabel onderaan de pagina kun je zien wat de effecten van klimaatverandering kunnen zijn op de verschillende stuurvariabelen. (bron: Kennisportaal Klimaatadaptie)
Exacte overeenkomsthttps://klimaatadaptatienederland.nl/kennisdossiers/stedelijke-waterkwaliteit/gevoeligheid-watersysteem-klimaatverandering/zoutgehalte/
Afbeelding vanafbeelding-indicator-zoutgehalte.jpg


verzilting.jpg
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zoutgehalteBreder
zoutgehalteBron van
zoutgehalteDeel van
zoutgehalteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg