natuur


Eigenschappen

Voorkeurslabelnatuur
DefinitieDe natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de niet-levende en de levende natuur. De natuur wordt met name bestudeerd door de natuurwetenschappen.
Toelichting op definitieDe niet-levende natuur omvat onder meer atomen, chemische stoffen, meteorologische, geologische en geomorfologische processen, straling, het buitenaardse, de materie en energie waar dit alles uit bestaat en de relaties hiertussen.

De levende natuur omvat de levende organismen, zoals planten, dieren en de mens en hun invloed op de aarde. Hoewel de mens tot de natuur behoort, wordt de menselijke invloed, het kunstmatige, vaak tot de cultuur en niet tot de natuur gerekend. 'Natuurlijk' wordt ook wel tegenover 'bovennatuurlijk' geplaatst. Wildernis is 'ongerepte natuur', landschappen waarin door de mens niet of nauwelijks waarneembaar is ingegrepen.

De relatie tussen mens en natuur (onder andere 'milieubeheer' en 'milieuhygiëne'), en de betekenis van de term 'natuur' zijn geregeld onderdeel van filosofische discussies. Deze discussies hebben ook praktische betekenis, als het bijvoorbeeld over natuurbescherming gaat.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_(werkelijkheid)
Afbeelding vanNatuurgebied Fochteloerveen.
Natuurgebied Fochteloerveen.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
natuurBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
biodiversiteit (Begrip)Bredernatuur
natuurontwikkeling (Begrip)Bredernatuur
natuurkenmerken biotisch (Begrip)Deel vannatuur
natuurverschijnsel (Begrip)Deel vannatuur
natuurwaarde (Begrip)Deel vannatuur
Nationaal Programma Landelijk Gebied (Begrip)Gerelateerdnatuur
Natuurnetwerk Nederland (Begrip)Gerelateerdnatuur
integraal natuurstreefbeeld (Begrip)Gerelateerdnatuur
natuurvriendelijke oever (Begrip)Gerelateerdnatuur
sectoraal natuurstreefbeeld (Begrip)Gerelateerdnatuur
versnippering (Begrip)Gerelateerdnatuur
watersysteemheffing natuur (Begrip)Gerelateerdnatuur
Rdf.jpg