klimaatverandering

Eigenschappen

Voorkeurslabelklimaatverandering
DefinitieDe verandering van het gemiddelde weertype of klimaat over een bepaalde periode. De verandering manifesteert zich het duidelijkst in een stijging of daling van de gemiddelde tem- peratuur en de gemiddelde hoeveelheid neerslag op aarde.
Synoniemklimaatveranderingen
Toelichting op definitie(bron: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte)

Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. De verandering manifesteert zich het duidelijkst in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, veranderingen van de heersende windrichting en van de waterkringloop en daarmee van de bewolking en de hoeveelheid neerslag op aarde. Deze veranderingen hebben invloed op verwoestijning, draslanden, overstromingen door buiten hun oevers tredende rivieren en de grootte van ijskappen en gletsjers. Op langere termijn hebben klimaatveranderingen ook invloed op zeestromingen, het zeeniveau en het zoutgehalte van het zeewater.

Klimaatverandering kwam aan het eind van de 20ste eeuw in de belangstelling vanwege een geobserveerde opwarming van de Aarde. In het geologische verleden zijn er perioden geweest waarin het op land meest warm en vochtig was of juist erg heet en droog. Er zijn ook perioden geweest waarin het op aarde veel kouder was dan nu, zoals tijdens de ijstijden. De verschillen in klimaat gedurende de verschillende perioden zijn het grootst in de poolgebieden en rond breedtegraden waar in de moderne tijd een gematigd klimaat heerst. Ze zijn het kleinst rond de evenaar en tussen de keerkringen.

De veranderingen in het klimaat en het effect ervan op de geschiedenis van de mens zijn het onderwerp van de historische klimatologie. Dit is een onderdeel van de paleoklimatologie, die de klimaatveranderingen in de hele geschiedenis van de Aarde bestudeert.
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-3605, https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatverandering, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/klimaatverandering
Afbeelding vanGevolgen klimaatverandering voor het waterbeheer - dijkgraaf Geert-Jan ten Brink - DvhN 20210918.png
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
klimaatveranderingBreder
klimaatveranderingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
broeikaseffect (Begrip)Gerelateerdklimaatverandering
klimaatadaptief (Begrip)Gerelateerdklimaatverandering
Rdf.jpg