watersysteem


Eigenschappen

Voorkeurslabelwatersysteem
DefinitieSamenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Waterwet)
Synoniemwatersystemen
Toelichting op definitieGeheel bestaat uit het oppervlaktewater, het grondwater en de daarmee samenhangende waterbodems, oevers en kunstwerken alsmede de daarin levende organismen. (bron: Structuurvisie Ondergrond)


Geografisch afgebakend, samenhangend geheel van oppervlaktewater, grondwater, onderwaterbodems, oevers en technische infrastructuur, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, chemische en biologische kenmerken en processen. (bron: Richtlijnen Vaarwegen)

Geografisch afgebakend, samenhangend geheel van oppervlaktewater, grondwater, onderwaterbodems, oevers en technische infrastructuur, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, chemische en biologische kenmerken en processen. (bron: Stelsel RWS Basisspecificaties)

Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Helpdesk Water)

Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Legger Rijkswaterstaatswerken)

Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Omgevingswet (Herleidbare geconsolideerde versie))
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-e8bea996-b8d3-4680-abfc-aaf3fc49ee91

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watersysteemBreder
watersysteemBron van
watersysteemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hydrologisch systeem (Begrip)Brederwatersysteem
afvoersysteem (Begrip)Deel vanwatersysteem
afwateringseenheid (Begrip)Deel vanwatersysteem
anti-sifoneerklep (Begrip)Deel vanwatersysteem
dam (Begrip)Deel vanwatersysteem
delta (Begrip)Deel vanwatersysteem
functiehomogeen vak (Begrip)Deel vanwatersysteem
maatregel (Begrip)Deel vanwatersysteem
water (Begrip)Deel vanwatersysteem
waterkering (Begrip)Deel vanwatersysteem
zuiveringsinfrastructuur (Begrip)Deel vanwatersysteem
adviesaanvraag (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
bandbreedte (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
beheer en onderhoud (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
belasting (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
ecohydrologie (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
geconstateerd gebruik (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
handelingsnaam (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
herstel watersystemen (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
ingreep watersysteem (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
inrichtingsactie (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
melder (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
onderhoudsactie (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
technisch instrument (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
technische beheersactiviteit (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
watergebied (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
Rdf.jpg