watersysteem


Eigenschappen

Voorkeurslabelwatersysteem
DefinitieSamenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.
Synoniemwatersystemen
Toelichting op definitie(bron: Waterwet)


Een samenhangend geografisch afgebakend (deel van een) oppervlaktewater, inclusief het hiermee gerelateerde grondwater, onderwaterbodems, oevers en technische infrastructuur, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, chemische en biologische kenmerken en processen. De grenzen van een dergelijk watersysteem worden in de eerste plaats bepaald op grond van morfologische, ecologische en functionele samenhang.  (bron: DIV)

Geheel bestaat uit het oppervlaktewater, het grondwater en de daarmee samenhangende waterbodems, oevers en kunstwerken alsmede de daarin levende organismen. (bron: Structuurvisie Ondergrond)

Geografisch afgebakend, samenhangend geheel van oppervlaktewater, grondwater, onderwaterbodems, oevers en technische infrastructuur, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, chemische en biologische kenmerken en processen. (bron: Richtlijnen Vaarwegen)

Geografisch afgebakend, samenhangend geheel van oppervlaktewater, grondwater, onderwaterbodems, oevers en technische infrastructuur, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, chemische en biologische kenmerken en processen. (bron: Stelsel RWS Basisspecificaties)

Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Helpdesk Water)

Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Legger Rijkswaterstaatswerken)

Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Omgevingswet (Herleidbare geconsolideerde versie))

Het bestuurlijk programma watersysteem maakt duidelijk welke doelstellingen een waterschap wil bereiken op het gebied van het stelsel van oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende kunstwerken, hoe het waterschap de doelstelling gaat realiseren en wat dit gaat kosten. Niveau 5 in het Asset Informatie Model (bron: NCS / Aquo)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-e8bea996-b8d3-4680-abfc-aaf3fc49ee91, https://www.aquo.nl/index.php/Id-6c0eec41-a892-4877-86e0-8a0c8cb79fa4, https://www.begrippenxl.nl/ABDL/nl/page/DEF-4326
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watersysteemBreder
watersysteemBron van
watersysteemGerelateerd
watersysteemLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hoofdwatersysteem (Begrip)Brederwatersysteem
hydrologisch systeem (Begrip)Brederwatersysteem
watersysteemdeel (Begrip)Brederwatersysteem
afvoersysteem (Begrip)Deel vanwatersysteem
afwateringseenheid (Begrip)Deel vanwatersysteem
anti-sifoneerklep (Begrip)Deel vanwatersysteem
dam (Begrip)Deel vanwatersysteem
delta (Begrip)Deel vanwatersysteem
functiehomogeen vak (Begrip)Deel vanwatersysteem
maatregel (Begrip)Deel vanwatersysteem
water (Begrip)Deel vanwatersysteem
waterkering (Begrip)Deel vanwatersysteem
watersysteemmodel (Begrip)Deel vanwatersysteem
zuiveringsinfrastructuur (Begrip)Deel vanwatersysteem
adviesaanvraag (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
bandbreedte (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
beheer en onderhoud (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
belasting (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
ecohydrologie (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
geconstateerd gebruik (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
geologische formatie (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
handelingsnaam (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
herstel watersystemen (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
ingreep watersysteem (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
inrichtingsactie (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
melder (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
onderhoudsactie (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
technisch instrument (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
technische beheersactiviteit (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
watergebied (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
waterkering (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
waterproces (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
watersysteemnorm (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
watersysteemtactiek (Begrip)Gerelateerdwatersysteem
Rdf.jpg