bellenscherm

Eigenschappen

Voorkeurslabelbellenscherm
AfkortingKBS
DefinitieEen installatie over de bodem van een waterloop om twee soorten van met elkaar in open verbinding staande oppervlaktewateren te scheiden of om de waterkwaliteit van een oppervlaktewater te verbeteren door middel van luchtbellen.
Synoniembellenschermen, bellenschermpje, luchtbellenscherm, luchtbellenschermen
Toelichting op definitieEen bellenscherm (ook wel luchtbellenscherm) is een gordijn van luchtbellen dat in een schutsluis kan worden aangebracht om te voorkomen dat het water met verschillend zoutgehalte aan beide zijden van de sluis – zoetwater en zout water – zich al te veel mengt.

Door de schroef van een vertrekkend schip wordt het water in de sluiskolk in beweging gebracht en mengt het water in de sluiskolk zich. Maar een veel groter probleem is dat door het verschil in dichtheid tussen zout en zoet water, er in de kolk bij een geopende deur een dichtheidsstroom ontstaat die vrij snel al het zoete water in de kolk door zout water vervangt. Wanneer dit vaak genoeg gebeurt, zou verzilting van de inlandige oppervlaktewateren gaandeweg meer en meer toenemen en oprukken. Dit is onder meer onwenselijk omdat zoet water – zeker in perioden van droogte – schaars is, en (te) zout oppervlaktewater kan ook niet worden ingenomen ten behoeve van drinkwater.

Door op de bodem van de sluis over de breedte een buis met openingen te leggen en daar met een compressor lucht in te blazen, ontstaat een bellengordijn. De opstijgende luchtbellen wekken aan weerszijden van het gordijn een verticale stroming op. De twee verticale stromingen voorkomen een horizontale stroming over het bellenscherm heen.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-642a3238-91c4-4ff6-ab6a-1872e99f604c, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bellenscherm
Afbeelding van390px-Bellenscherm_Krammersluis.jpg

Bellenscherm in schutsluis.

schematische-weergave-ban-de-werking-van-het-bellenscherm.png

256c308be948a0604cc25931a47435c7c65039fe.jpeg

bellenscherm-2-resizeimage.jpg

Bellenscherm.jpg

Bellenscherm.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bellenschermBreder
bellenschermBron van
bellenschermGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdbellenscherm
waterkwaliteit (Begrip)Gerelateerdbellenscherm
Rdf.jpg