bellenscherm


Eigenschappen

Voorkeurslabelbellenscherm
AfkortingKBS
DefinitieEen installatie met als doel om de waterkwaliteit te verbeteren door middel van luchtbellen of om twee, met elkaar in open verbinding staande, oppervlaktewateren te scheiden.
Synoniembellenschermen, bellenschermpje, luchtbellenscherm, luchtbellenschermen
Toelichting op definitieDe installatie is gelegen over de bodem van een waterloop. (bron: Aquo / W-2012-0015)


Een bellenscherm is een barrière voor (trek)vissen. Waterschap Hunze en Aa's legt bellenschermen aan op de vismigratie routes om de vissen te sturen richting de vispassages en zo te voorkomen dat ze naar een gemaal zwemmen en mogelijk verbrijzeld worden. (bron: Hunze en Aa's)

Een bellenscherm (ook wel luchtbellenscherm) is een gordijn van luchtbellen dat in een schutsluis kan worden aangebracht om te voorkomen dat het water met verschillend zoutgehalte aan beide zijden van de sluis – zoetwater en zout water – zich al te veel mengt.

Door de schroef van een vertrekkend schip wordt het water in de sluiskolk in beweging gebracht en mengt het water in de sluiskolk zich. Maar een veel groter probleem is dat door het verschil in dichtheid tussen zout en zoet water, er in de kolk bij een geopende deur een dichtheidsstroom ontstaat die vrij snel al het zoete water in de kolk door zout water vervangt. Wanneer dit vaak genoeg gebeurt, zou verzilting van de inlandige oppervlaktewateren gaandeweg meer en meer toenemen en oprukken. Dit is onder meer onwenselijk omdat zoet water – zeker in perioden van droogte – schaars is, en (te) zout oppervlaktewater kan ook niet worden ingenomen ten behoeve van drinkwater. Door op de bodem van de sluis over de breedte een buis met openingen te leggen en daar met een compressor lucht in te blazen, ontstaat een bellengordijn. De opstijgende luchtbellen wekken aan weerszijden van het gordijn een verticale stroming op. De twee verticale stromingen voorkomen een horizontale stroming over het bellenscherm heen.

Gevolgen voor de flora en fauna in het water.
Vermenging van zout (zee)water en zoetwater, of verdere (en landinwaarts oprukkende) verzilting van het zoetwater in kanalen en rivieren zou ook gevolgen hebben voor planten en dieren die niet in brak of zout water kunnen (over)leven. Het bellenscherm voorkomt dan ook dergelijke veranderingen in de habitat van planten en dieren in het zoetwater, zodat een verstoring van ecologisch evenwicht wordt tegengegaan.

Anderzijds is een bellenscherm een moeilijk tot niet te overbruggen barrière voor trekvissen als schieralen (geslachtsrijpe palingen). Deze vissen trekken bij het naderen van de paartijd in het najaar van de oppervlaktewateren terug naar hun paaigebieden in de Sargassozee (in het noorden van de Atlantische Oceaan). Omdat zij daarbij hinder ondervinden van het bellenscherm, kunnen deze tijdens de perioden wanneer de vissen migreren, kort voor de paaitijd, enkele uren per dag worden uitgeschakeld, zoals bij de sluizen van IJmuiden het geval is. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-642a3238-91c4-4ff6-ab6a-1872e99f604c, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bellenscherm
Afbeelding van390px-Bellenscherm_Krammersluis.jpg

Bellenscherm in schutsluis.

schematische-weergave-ban-de-werking-van-het-bellenscherm.png

256c308be948a0604cc25931a47435c7c65039fe.jpeg

bellenscherm-2-resizeimage.jpg

Bellenscherm.jpg

Bellenscherm.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bellenschermBreder
bellenschermBron van
bellenschermGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdbellenscherm
waterkwaliteit (Begrip)Gerelateerdbellenscherm
Rdf.jpg