habitat


Eigenschappen

Voorkeurslabelhabitat
DefinitieLeefgebied van een soort.
Synoniemhabitats, leefgebied, leefomgeving, leefgebieden, leefomgevingen
Toelichting op definitieDit is een autecologisch begrip. (bron: Ringelberg, J., Aquatische oecologie, in het bijzonder van het zoete water. Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht, 1976. / Aquo)

Een habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt.

Op deze plekken voldoen zowel biotische als abiotische factoren aan de minimale levensvoorwaarden van betreffend organisme, dat wil zeggen dat deze factoren binnen de toleranties van dat organisme blijven. Hierdoor kan het op deze plaatsen overleven, groeien en zich voortplanten. In de vegetatiekunde gebruikt men voor plantensoorten en voor plantengemeenschappen in plaats van 'habitat' gewoonlijk de term standplaats in plaats van 'habitat'.

Het begrip habitat wordt vaak verward met het begrip biotoop. Een biotoop beschrijft het geografische gebied waar een organisme leeft, terwijl een habitat uitgaat van de biotische en abiotische eisen van het organisme.

Voorbeeld: In het biotoop bos is de bodem de habitat voor de pissebed. De habitat van gewone dophei (Erica tetralix) wordt gekenmerkt door voedselarme, zure, en vochtige tot ronduit natte omstandigheden. De habitat van de grote brandnetel (Urtica dioica) kenmerkt zich door stikstofrijke bodems. (bron: Wikipedia)

Geheel van eisen die een soort stelt aan zijn leefgebied (bron: Leidraad faunavoorzieningen bij infrastructuur) Geografisch gebied gekenmerkt door specifieke ecologische omstandigheden, processen, structuur en functies die de organismes die daar leven fysiek ondersteunen. (bron: INSPIRE Register)

Het leefgebied voor soorten binnen het object Ecopassage. (bron: Stelsel RWS Basisspecificaties)

Leefgebied van een soort. (bron: Aquo Lex en Objectencatalogus)

Plaats waar een bepaald organisme voorkomt, doordat die plaats voldoet aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, groeien en zich voort te kunnen planten. (bron: Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016 - 2021)

Plaats waar een bepaald organisme voorkomt, doordat die plaats voldoet aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, groeien en zich voort te kunnen planten. (bron: Helpdesk Water)

(soort) door specifieke abiotische en biotische factoren bepaald milieu waarin de soort tijdens één van de fasen van zijn biologische cyclus leeft; (bron: Wet natuurbescherming)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-03d60b8d-5065-4c0b-b136-d0fd501d1611, https://nl.wikipedia.org/wiki/Habitat, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1548
Afbeelding van250px-Coral_Outcrop_Flynn_Reef.jpg

Dit koraalrif in het Groot Barrièrerif is een rijk habitat voor zeeleven.

ufF54a4WfyeA9CsyZCat8i1e.jpeg
Video van
HABITAT Nationaal Park Drentsche Aa
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
habitatBreder
habitatBron van
habitatGerelateerd
habitatLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
biotoop (Begrip)Brederhabitat
habitateiland (Begrip)Brederhabitat
dierengemeenschap (Begrip)Gerelateerdhabitat
populatie (Begrip)Gerelateerdhabitat
soortenrijkdom (Begrip)Gerelateerdhabitat
versnippering (Begrip)Gerelateerdhabitat
Rdf.jpg