dichtheid

Eigenschappen

Voorkeurslabeldichtheid
DefinitieDe massa van een stof per volume-eenheid
Synoniemdichtheden, massadichtheid, soortelijke massa
Toelichting op definitieDe massadichtheid of soortelijke massa (of, als geen verwarring mogelijk is, kortweg dichtheid) van een homogeen materiaal is in de natuur- en scheikunde een intensieve grootheid die uitdrukt hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume. Men drukt dit wel uit als de 'massa per volume-eenheid'.

Vaak wordt nog de verouderde en foutieve term soortelijk gewicht gebruikt. Traditioneel duidt men dichtheid aan met de Griekse letter rho.
rho = m/V
Hierin is:

  • m de massa
  • V het volume


In het SI-stelsel wordt dichtheid uitgedrukt in kilogram per kubieke meter (kg/m3), maar de oudere eenheid (uit het cgs-systeem) gram per kubieke centimeter (g/cm3) of kilogram per kubieke decimeter wordt ook nog gebruikt. De omzetting is: 1000 kg/m3 = 1 g/cm3 = 1 kg/dm3. Getalsmatig zijn de twee oudere eenheden dus aan elkaar gelijk, hoeveelheden in de SI-eenheid zijn een factor 103 groter.

Volgens de voormalige, in 1795 in Frankrijk ingevoerde definitie van gram was de dichtheid van gedestilleerd water van 0 °C op basis van de toenmalige definitie van de meter exact 1 g/cm3.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Massadichtheid
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dichtheidBreder
dichtheidBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg