verstoring


Eigenschappen

Voorkeurslabelverstoring
DefinitieIets verbreken.
Synoniemverontrusten, verontrustende, verontrusting, verstoren, verstorende, verstorend
Toelichting op definitieVerstoring van de woon- en leefomgeving vindt voornamelijk plaats door:
  • geluid: lawaai;
  • stank;
  • activiteiten, die de veiligheid aantasten ('externe veiligheid problematiek').
Ook begrippen als lokale lucht- en bodemverontreiniging en versnippering zijn van belang. (bron: project Milieu indicatoren 1/1991 / Aquo / DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-93403ec1-7fc7-41f6-947b-121fe27892a2
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verstoringBreder
verstoringBron van
verstoringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg