planologie

Eigenschappen

Voorkeurslabelplanologie

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
planologieBreder

Link naar AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. collectie : planologie

Andere AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. collecties

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Europese kaderrichtlijn water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
Global Positioning System (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
aanvoercapaciteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
aanvoeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
aanwas (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
abiotisch (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
afkalven (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
aflaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
afstroming (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
afvoer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
afvoercapaciteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
afvoerkromme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
afwatering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
alluvium (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
aquaduct (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
aquaflow (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
aquatisch ecosysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
aquifer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
bandijk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
basisafvoer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
beek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
bemalen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
benedenbeloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
beregening (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
bergend vermogen oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
bergende breedte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
berging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
berging op straat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
berging rioolbemalinggebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
bergingscapaciteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
binnendijks (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
binnentalud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
binnenteen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
binnenwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
binnenwaterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
biosfeer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
biotoop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
bodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
bodemdaling (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
bodemsamenstelling (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
bodemstructuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
bodemverontreiniging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
boezem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
boezemwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
bovenbeloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
bovenrivier (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
bronnering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
brug (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
buitendijks (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
buitentalud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
buitenteen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
buitenwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
capillair water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
chemisch zuurstofverbruik (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
compartiment (waterkering) (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
cultureel erfgoed (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
dam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
debiet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
delta (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
dijk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
drainage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
drainagebuis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
drooglegging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
duiker (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
ecologische verbindingszone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
ecosysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
emissie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
fauna (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
flora (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
fundering op staal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
gebiedseigen water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
gebiedsvreemd water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
gemengd rioolstelsel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
geologisch profiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
gescheiden rioolstelsel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
geul (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
golf (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
gracht (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
greppel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
grondlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
grondsoort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
grondwaterlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
habitat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
helofytenfilter (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
hevel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
hoofdvaarweg (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
hoogwaterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
hydraulische straal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
hydrologische kringloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
infiltratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
infiltratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
infiltratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
infiltratie algemeen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
infiltratie-intensiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
infiltratieveld (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
inklinken (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
inlaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
inlaatsluis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
keermuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
keerwand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
keileem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
kernzone waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
keur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
keurontheffing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
keurzone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
klei (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
kunstwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
kustwateren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
kwelder (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
legger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
lozingspunt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
maaiboot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
macrofauna (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
macrofyt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
model kalibratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
monster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
natte oppervlakte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
natuurvriendelijke oever (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
nautisch kunstwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
neerslag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
neerslagoverschot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
nota waterhuishouding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
nutriënten (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
onverzadigde zone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
oppervlaktewater (krw) (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
oppervlaktewatergemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
opwaaiing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
overgangswater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
overlaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
overstroming (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
overstromingsrisico (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
peil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
peilbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
peilbesluit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
peilbuis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
polder (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
polycyclische aromatische koolwaterstof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
primaire waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
regionale waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
reliëf (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
riooloverstort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
rioolstelsel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
rioolwaterzuiveringsinstallatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
rivier (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
rivierbed (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
slib (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
slijtlaag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
sloot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
sluis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
sluiscomplex (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
spreng (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
spuisluis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
steiger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
stroomsnelheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
stuw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
stuwpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
transportstelsel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
vaargeul (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
veenoxidatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
veiligheidsnorm (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
ven (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
verdroging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
vergunning/recht/overeenkomst (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
verontreiniging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
verzilting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
vispassage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
vistrap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
vooroever (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
wadi (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
waterberging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
waterbodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
waterkeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
waterlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
waterloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
waterplanten (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
waterschap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
waterspiegel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
watertoets (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
zand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
zetting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
zinker (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
zoet water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
zout water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
zuiveringsinstallatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
zwemwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanplanologie
Europese kaderrichtlijn water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
Global Positioning System (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
aanvoercapaciteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
aanvoeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
aanwas (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
abiotisch (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
afkalven (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
aflaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
afstroming (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
afvoer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
afvoercapaciteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
afvoerkromme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
afwatering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
alluvium (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
aquaduct (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
aquaflow (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
aquatisch ecosysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
aquifer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
bandijk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
basisafvoer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
beek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
bemalen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
benedenbeloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
beregening (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
bergend vermogen oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
bergende breedte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
berging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
berging op straat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
berging rioolbemalinggebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
bergingscapaciteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
binnendijks (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
binnentalud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
binnenteen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
binnenwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
binnenwaterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
biosfeer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
biotoop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
bodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
bodemdaling (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
bodemsamenstelling (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
bodemstructuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
bodemverontreiniging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
boezem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
boezemwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
bovenbeloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
bovenrivier (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
bronnering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
brug (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
buitendijks (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
buitentalud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
buitenteen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
buitenwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
capillair water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
chemisch zuurstofverbruik (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
compartiment (waterkering) (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
cultureel erfgoed (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
dam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
debiet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
delta (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
dijk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
drainage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
drainagebuis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
drooglegging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
duiker (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
ecologische verbindingszone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
ecosysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
emissie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
fauna (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
flora (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
fundering op staal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
gebiedseigen water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
gebiedsvreemd water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
gemengd rioolstelsel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
geologisch profiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
gescheiden rioolstelsel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
geul (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
golf (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
gracht (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
greppel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
grondlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
grondsoort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
grondwaterlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
habitat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
helofytenfilter (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
hevel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
hoofdvaarweg (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
hoogwaterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
hydraulische straal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
hydrologische kringloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
infiltratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
infiltratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
infiltratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
infiltratie algemeen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
infiltratie-intensiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
infiltratieveld (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
inklinken (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
inlaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
inlaatsluis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
keermuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
keerwand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
keileem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
kernzone waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
keur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
keurontheffing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
keurzone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
klei (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
kunstwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
kustwateren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
kwelder (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
legger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
lozingspunt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
maaiboot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
macrofauna (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
macrofyt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
model kalibratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
monster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
natte oppervlakte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
natuurvriendelijke oever (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
nautisch kunstwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
neerslag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
neerslagoverschot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
nota waterhuishouding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
nutriënten (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
onverzadigde zone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
oppervlaktewater (krw) (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
oppervlaktewatergemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
opwaaiing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
overgangswater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
overlaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
overstroming (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
overstromingsrisico (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
peil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
peilbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
peilbesluit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
peilbuis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
polder (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
polycyclische aromatische koolwaterstof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
primaire waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
regionale waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
reliëf (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
riooloverstort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
rioolstelsel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
rioolwaterzuiveringsinstallatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
rivier (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
rivierbed (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
slib (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
slijtlaag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
sloot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
sluis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
sluiscomplex (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
spreng (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
spuisluis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
steiger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
stroomsnelheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
stuw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
stuwpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
transportstelsel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
vaargeul (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
veenoxidatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
veiligheidsnorm (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
ven (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
verdroging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
vergunning/recht/overeenkomst (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
verontreiniging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
verzilting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
vispassage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
vistrap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
vooroever (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
wadi (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
waterberging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
waterbodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
waterkeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
waterlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
waterloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
waterplanten (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
waterschap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
waterspiegel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
watertoets (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
zand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
zetting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
zinker (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
zoet water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
zout water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
zuiveringsinstallatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie
zwemwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.planologie