drinkwater


Eigenschappen

Voorkeurslabeldrinkwater
DefinitieWater bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers
Publieksvriendelijke toelichtingLeidingwater, bestemd of mede bestemd om te drinken.
Synoniemleidingwater, drinkbaar water
Toelichting op definitie(bron: Drinkwaterwet; geldend van 01-07-2015; https://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2015-07-01 / Aquo)


Drinkwater is water dat direct geschikt is voor menselijke consumptie. Hoewel in Noordwest-Europa drinkwater in de meeste huizen uit de kraan komt, is drinkwater niet hetzelfde als leidingwater. De benamingen leidingwater of kraanwater zeggen iets over de wijze van transporteren respectievelijk afleveren, niet over de kwaliteit van het water. Waterleidingbedrijven winnen grond- of oppervlaktewater en zuiveren dit indien nodig tot een waterkwaliteit die voor consumptie geschikt is, en zorgen zo voor drinkwatervoorziening. Op die manier wordt in Nederland dagelijks 3 miljard liter zuiver en streng gecontroleerd drinkwater geleverd, dat tot het beste ter wereld behoort. In verreweg de meeste huizen in Nederland wordt dit water ook gebruikt om bijvoorbeeld mee te douchen of het toilet door te spoelen.

Water uit de kraan is (doordat het vervuilende productieproces van de verpakking uitblijft en door eenvoudiger vervoer) 30 tot 1.300 maal beter voor het milieu dan flessenwater. Ook is het 150 tot 500 keer zo goedkoop. Voor 1 euro kan een Nederlander een jaar lang dagelijks 1,5 liter water drinken, de aanbevolen minimum hoeveelheid voor een volwassene.

In 2015 had 71 procent van de wereldbevolking (5,2 miljard mensen) toegang tot drinkwater van een veilige drinkwaterleverancier, op de plek waar men woont, beschikbaar wanneer nodig, en vrij van vervuiling. Een verdere 1,3 miljard mensen had toegang tot behandeld drinkwater op minder dan een kwartier (totale tijd) afstand. 844 miljoen mensen hadden geen toegang tot zelfs de meest basale drinkwatervoorziening. 159 miljoen van deze mensen waren aangewezen op ongezuiverd oppervlaktewater.

Het primaire belang van schoon drinkwater voor de gezondheid wordt op wereldschaal snel duidelijk. Zo'n 842.000 mensen (waaronder 361.000 kinderen jonger dan vijf jaar) sterven bijvoorbeeld jaarlijks aan diarree, opgelopen door verontreinigd drinkwater en slechte sanitaire voorzieningen.[2] Het grootste probleem is verontreiniging van grond- en oppervlaktewater met bepaalde soorten E.coli-bacterie, uit menselijke en dierlijke uitwerpselen. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-fd0578e6-b3de-469f-9296-0e5fcf941e07, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/drinkwater
Afbeelding vanshutterstock_668817133_WEB-954x550.jpg


Drinking_water.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
drinkwaterBreder
drinkwaterBron van
drinkwaterLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
drinkwatervoorziening (Begrip)Brederdrinkwater
gebotteld water (Begrip)Brederdrinkwater
gebroken drinkwater (Begrip)Brederdrinkwater
Duitse hardheid (Begrip)Gerelateerddrinkwater
amebiase (Begrip)Gerelateerddrinkwater
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)Gerelateerddrinkwater
drinkwaterreservoir (Begrip)Gerelateerddrinkwater
duits-tijdelijke hardheid (Begrip)Gerelateerddrinkwater
leidingwater (Begrip)Gerelateerddrinkwater
publiek watersysteem (Begrip)Gerelateerddrinkwater
voor menselijke consumptie bestemd water (Begrip)Gerelateerddrinkwater
zoetwater (Begrip)Gerelateerddrinkwater
Rdf.jpg