vispassage


Eigenschappen

Voorkeurslabelvispassage
AfkortingKVP
DefinitieEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
Synoniemvispassages
Toelichting op definitie(bron: Legger info waterkwantiteit / Aquo / DIV)


Een vistrap of vispassage is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven tot een door een dijk, dam, stuw of sluis ontoegankelijk geworden achterland. Ook nabij gemalen treft men vistrappen aan om de vis veilig langs het gemaal te laten zwemmen.

Er zijn diverse technieken voor een vistrap. Voor de zalm en forel, vissen die kunnen springen, bestaat het vaak uit een cascade van kleine bakken met stromend water waarbij de vis steeds naar een hoger niveau moet zwemmen of springen.

De vistrap moet zijn aangepast aan de vis die er gebruik van moet maken. Belangrijk is de plaats van de inlaat ten opzichte van de blokkade, de grootte van de lokstroom en de maximale stroomsnelheid die de vis aankan. In de grote rivieren wordt geprobeerd de vistrappen geschikt te maken voor de optrek van zalm, daarbuiten gaat het veelal om kleine bodembewonende soorten en witvissen als de serpeling, en de winde.

De meeste vistrappen bestaan uit een van de volgende constructies:

  • een reeks van V-vormige, meestal houten, constructies; met elk van deze constructies wordt een hoogteverschil van vijf tot tien centimeter overbrugd; vaak plaatst men wel tien tot twintig van deze V-vormige overlaten achter elkaar, waarmee dan in totaal een hoogteverschil van meer dan een meter kan worden gehaald.
  • een reeks van zuiltjes (soms betonnen palen of blokken) waar de vissen tussendoor kunnen zwemmen.
  • een reeks van muurtjes met een verticale opening van ongeveer 30 centimeter.

de cascade-vistrap, waarbij over een lengte van vijftig meter natuursteen benedenstrooms van de stuw is aangebracht.
De vistrappen met de zuiltjes of de muurtjes worden aangeduid met de term "vertical slot".

Bij de Oranjesluizen tussen het Markermeer en het IJ - Noordzeekanaal is een vispassage ingebouwd van het 'vertical slot'-type, die gebruikt wordt door een variatie aan vissen, onder meer paling, spiering, driedoornige stekelbaars en zelfs zoutwatervissen als tong en bot. Voor de driedoornige stekelbaars zijn er op Texel twee vistrappen gemaakt die water over en weer over de dijk heen pompen. Ook in de Afsluitdijk bij Den Oever is een vispassage gerealiseerd om het IJsselmeer weer toegankelijk te maken voor vissoorten die daar eerder nagenoeg of geheel verdwenen waren. ,br/>

Naast de conventionele vistrappen in de vorm van een bekkenpassage bestaan er ook innovatieve oplossingen waaronder de hevelvistrap. Bij een hevelvistrap bevinden de traptreden zich binnen een afgesloten bak die onder vacuüm staat waardoor deze flexibel plaatsbaar is, naast, in of op een waterbouwkundig kunstwerk. Innovatieve oplossingen kunnen uitkomst bieden in die gevallen waarin waterbouwkundige kunstwerken niet vervangen kunnen worden door vistrappen en er geen ruimte bestaat voor de aanleg van een bypass.
(bron: Wikipedia)

Er zijn verschillende type vispassages:

  • aalpijp
  • bekkentrap
  • deniltrap
  • vislift
  • vissluis
  • vistrap
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/9a33b3b6-6cfc-4ba3-a127-52f207072c94
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-5e9f9c26-5bf6-4569-9688-0ad9ae4d4ab9, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/Vispassage.html, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vistrap
Bijna overeenkomsthttps://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema'-0/natuur-0/vismigratie/vismigratie/vispassages/
Afbeelding vanVispassage in het Anreeperdiep te Assen


Vispassage in het Anreeperdiep te Assen
Vispassage in het Anreeperdiep te Assen.

vispassage TT baan

vispassage TT baan
Vispassage TT baan.
stuw met vispassage
Stuw met vispassage.

vispassage
Vispassage Nieuwe Statenzijl.

vispassage Breebaart met lokstroomgemaal

DAMO functioneel model kunstwerk

DAMO functioneel model kunstwerk
Video van
Animatie vispassage

StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vispassageBreder
vispassageBron van
vispassageGerelateerd
vispassageLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aalgoot (Begrip)Bredervispassage
bekkentrap (Begrip)Bredervispassage
deniltrap (Begrip)Bredervispassage
hevelpassage (Begrip)Bredervispassage
kattenluik (Begrip)Bredervispassage
lokstroom (Begrip)Bredervispassage
lokstroomgemaal (Begrip)Bredervispassage
steenhelling (Begrip)Bredervispassage
vissluis zonder lokstroompompen (Begrip)Bredervispassage
vistrap (Begrip)Bredervispassage
vrij verval passage (Begrip)Bredervispassage
Passive Integrated Transponder (Begrip)Deel vanvispassage
drempel (Begrip)Deel vanvispassage
kunstwerkdeel vispassage (Begrip)Deel vanvispassage
afsluitmiddel (Begrip)Gerelateerdvispassage
bijzonder hydraulisch object (Begrip)Gerelateerdvispassage
lokstroom (Begrip)Gerelateerdvispassage
monitoringsfuik (Begrip)Gerelateerdvispassage
vismigratie (Begrip)Gerelateerdvispassage
vispassage (Symbool)Gerelateerdvispassage
viswering (Begrip)Gerelateerdvispassage
Rdf.jpg


Symbolen

 Afbeelding van
vispassage
plaatje van symbool vispassage

vispassage

vispassage

vispassage
Vispassage Loonerdiep.
vispassage

vispassage
Vispassage Anreeperdiep