Waterbeheerprogramma begrippen

Eigenschappen

VoorkeurslabelWaterbeheerprogrammaEen zesjarig programma waarin het waterschap op hoofdlijnen aangeeft wat het ter vervulling van haar taak gaat verrichten. begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.
DefinitieDefinities die zijn vastgelegd in het (conceptMentale representatie van een soort ding.) waterbeheerprogrammaEen zesjarig programma waarin het waterschap op hoofdlijnen aangeeft wat het ter vervulling van haar taak gaat verrichten. (2022-2027) van Waterschap Hunze & Aa's
BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2021/03/Waterbeheerprogramma-2022-2027-ontwerp.pdf


Link naar collectie : Waterbeheerprogramma begrippen

Andere informatiebronnen