Waterbeheerprogramma Hunze & Aa's begrippen

Eigenschappen

VoorkeurslabelWaterbeheerprogrammaEen zesjarig programma waarin het waterschap op hoofdlijnen aangeeft wat het ter vervulling van haar taak gaat verrichten. Hunze & Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.
DefinitieDefinities die zijn vastgelegd in het (conceptMentale representatie van een soort ding.) waterbeheerprogrammaEen zesjarig programma waarin het waterschap op hoofdlijnen aangeeft wat het ter vervulling van haar taak gaat verrichten. (2022-2027) van Waterschap Hunze & Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe.
BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2021/03/Waterbeheerprogramma-2022-2027-ontwerp.pdf

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
WaterbeheerprogrammaEen zesjarig programma waarin het waterschap op hoofdlijnen aangeeft wat het ter vervulling van haar taak gaat verrichten. Hunze & Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.Breder

Link naar collectie : Waterbeheerprogramma Hunze & Aa's begrippen

Andere informatiebronnen