lokstroom

Eigenschappen

VoorkeurslabellokstroomEen lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen.
DefinitieEen lokstroomEen lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen. is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissenVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen.
SynoniemlokstromenEen lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen.
Toelichting op definitieEen lokstroomEen lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen. wordt bijvoorbeeld gebruikt om vissenVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. in een vistrapVispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen. te laten zwemmen, met name als dit een vislift of vissluis is. Omdat een visVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. de aandrift voelt om tegen de stroomWater wat stroomt in een open of gesloten leiding, een straal water komende uit een opening of een lichaam van stromend grondwater. in te zwemmen, komt de stroomWater wat stroomt in een open of gesloten leiding, een straal water komende uit een opening of een lichaam van stromend grondwater. vanuit het object waar men de visVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. naartoe wil lokken. Een kleine stroomWater wat stroomt in een open of gesloten leiding, een straal water komende uit een opening of een lichaam van stromend grondwater. is vaak voldoende om een visVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. aan de andere kant van een gemaal te brengen.

VissenVissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. zwemmen bij het zoeken naar paaiplaatsen intuïtief tegen de stroomWater wat stroomt in een open of gesloten leiding, een straal water komende uit een opening of een lichaam van stromend grondwater. in. Daarom lokt men vissenVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. met stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. de vispassage in, een zogenaamde lokstroomEen lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen..

Door te zorgen dat de stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. vanuit de vispassage sterker is dan de stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. die vanaf de stuw komt, wordt de visVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. de goede kant op gestuurd. De lokstroomEen lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen. moet niet te sterk zijn want dan kunnen kleinere vissenVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. er niet tegen in zwemmen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Lokstroom
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema'-0/natuur-0/vismigratie/vismigratie/vispassages/
Afbeelding vanLokstroomgemaal gevisualiseerd in Arcgis.


vispassage Breebaart met lokstroomgemaal
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
lokstroomEen lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen.Breder
  • vispassage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
lokstroomEen lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
lokstroomEen lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen.Gerelateerd
  • vispassage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aalgoot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlokstroomEen lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen.
lokstroomgemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlokstroomEen lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen.
Rdf.jpg