Eigenschap:Afbeelding van

Type eigenschapEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing.
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een afbeelding van een of ander dingAlles wat waarneembaar of voorstelbaar is op een bepaald niveau..
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschapEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. te maken:


Showing 20 pages using this property.
0
[[Bestand:06 GPS tekening.jpg|500px|06-GPS]] <br/> <br/> https://www.06-gps.nl/wp-content/uploads/2017/03/06GPS_Stations_2015-242x300.png  +
1
[[Bestand:Dwarsprofiel tekening.jpg|500px|Dwarsprofiel van een primaire watergang.]] <br/> Dwarsprofiel van een primaire watergang <br/> <br/> [[Bestand:Dwarsprofiel waterkering tekening.jpg|500px|Dwarsprofiel van een primaire waterkering.]] <br/> Dwarsprofiel van een primaire waterkering.  +
[[Bestand:1d-dwarsprofiel-lijn kaart.jpg|500px|1d-dwarsprofiel-lijnen in Arcmap]] <br/> 1d-dwarsprofiel-lijnen getoond in Arcmap.  +
A
https://docplayer.nl/docs-images/68/59436574/images/28-4.jpg <br/> <br/> https://slideplayer.nl/slide/2102253/8/images/10/Snelle+inventarisatie+wegdekschade.jpg <br/> aran meting  +
[[Bestand:AT bestand.png|500px|voorbeeld van een AT-bestand]]  +
[[Bestand:DTM AHN3 Veendam.png|500px|DTM AHN3 Veendam]] <br/> DTM van AHN <br/> <br/> [[Bestand:DSM AHN3 Veendam.png|500px|DSM AHN3 Veendam]] <br/> DSM van AHN  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Steendam_-_Afwateringskanaal.jpg/390px-Steendam_-_Afwateringskanaal.jpg <br/> Het afwateringskanaal bij Steendam gezien vanaf de brug. <br/> <br/> [[Bestand:Afwateringskanaal van Duurswold 1.jpg|500px|Afwateringskanaal van Duurswold]] <br/> <br/> [[Bestand:Afwateringskanaal van Duurswold 2.jpg|500px|Afwateringskanaal van Duurswold]] <br/> <br/> [[Bestand:Afwateringskanaal van Duurswold 3.jpg|500px|Afwateringskanaal van Duurswold]] <br/> <br/> [[Bestand:Afwateringskanaal van Duurswold 4.jpg|500px|Afwateringskanaal van Duurswold]] <br/>  +
[[Bestand:Afwateringskanaal van Fiemel kaart.jpg|500px|kaart Afwateringskanaal van Fiemel]] <br/> <br/> [[Bestand:Afwateringskanaal van Fiemel.jpg|500px|Afwateringskanaal van Fiemel]] <br/> Afwateringskanaal van Fiemel  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Apache_Spark_logo.svg/250px-Apache_Spark_logo.svg.png  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Apache_Tomcat_logo.svg/170px-Apache_Tomcat_logo.svg.png  +
[[Bestand:Apollo Essentials opendata.png|500px|Apollo Essentials  +, Opendata]]  +
[[Bestand:Aquo logo.png|300px]]  +
https://www.esri.nl/content/dam/esrisites/en-us/arcgis/products/collector/assets/overview-banner-hero-illustration-devices.jpg <br/> Arcgis Collector  +
[[Bestand:Arcgis Online Datasets Esri Nederland.jpg|500px|Arcgis Online Datasets Esri Nederland]] <br/> Arcgis Online Datasets Esri Nederland  +
https://i.ytimg.com/vi/soBtBP6aZ60/maxresdefault.jpg <br/> <br/> https://www.esri.com/arcgis-blog/wp-content/uploads/2018/06/3D-Slice-1440.gif <br/> ArcGIS Pro  +
[[Bestand:Arcgis gis-applicatie.png|500px|Arcgis]] <br/> Arcmap <br/>  +
[[Bestand:Arcgis gis-applicatie.png|500px|Arcgis]] <br/> Arcmap <br/>  +
https://enterprise.arcgis.com/en/server/10.5/administer/windows/GUID-D6EBE1B2-D598-43CB-94BD-1CADA02AB1A2-web.png <br/>  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/ArchiMate_Architectural_Framework.jpg <br/> Het ArchiMate architectuurraamwerk gebaseerd op Henk Jonkers (2004).  +
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Feed-icon.svg/120px-Feed-icon.svg.png <br/> Bestandsextensie .atom  +, .xml MIME-type application/atom+xml  +