overlaat


Eigenschappen

Voorkeurslabeloverlaat
DefinitieEen verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders.
Synoniemoverlaten, vaste overlaat, vaste overlaten, noodoverlaat, overlaatwerk, overlaatwerken, overloop
Toelichting op definitie(bron: Verklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986 (gewijzigd) / Aquo / DIV)


Een overlaat is een waterbouwkundige constructie om hoogwater te reguleren en zo kritieke waterhoogten te voorkomen. Overlaten komen voor in dijken bij rivieren, kanalen en dammen. Overlaten kunnen van militair belang zijn, zoals de Baardwijkse Overlaat die belangrijk was bij de verdediging van 's-Hertogenbosch, of de overlaten van Polder Noordwatering Veurne bij de Slag om de IJzer.

Een overlaat in een stuwdam dient om de waterstand in een stuwmeer te beheersen door een teveel aan water te lozen. Een stuw die het verval in een waterloop beperkt houdt wordt ook een overlaat genoemd. (bron: WIkipedia)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-91534703-fbc4-4e1a-bd9e-22b3712d7819, https://nl.wikipedia.org/wiki/Overlaat
Afbeelding vanoverlaat, boezem bij Wedde


overlaat, boezem bij Wedde

overlaat, boezem bij Wedde
Overlaat, boezem, Wedde.
390px-Overzicht_-_Pannerden_-_20429570_-_RCE.jpg

Overlaat bij het Pannerdensch kanaal.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overlaatBreder
overlaatBron van
overlaatDeel van
overlaatGerelateerd
overlaatLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpgoverlaat
Overlaat in de Wenumse beek.

390px-Onvolkomen_overlaat.jpg
Onvolkomen overlaat

Volkomen_overlaat.jpg
Volkomen overlaat