waterkwantiteit

Eigenschappen

VoorkeurslabelwaterkwantiteitAlles dat te maken heeft met de hoeveelheid water en de waterpeilen.
DefinitieAlles dat te maken heeft met de hoeveelheid water en de waterpeilenKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP..
Toelichting op definitieDe hoeveelheid water in slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat., merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater. en rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://hdsr.test.begrippenxl.nl/hdsr/nl/page/Id-5802d29d-1afb-7d1d-a5ba-4f44d73e7184, https://www.ensie.nl/hoogheemraadschap-van-rijnland/waterkwantiteit

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
waterkwantiteitAlles dat te maken heeft met de hoeveelheid water en de waterpeilen.Breder
  • grootheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
waterkwantiteitAlles dat te maken heeft met de hoeveelheid water en de waterpeilen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
waterkwantiteitsbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterkwantiteitAlles dat te maken heeft met de hoeveelheid water en de waterpeilen.
waterkwantiteitsfunctie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterkwantiteitAlles dat te maken heeft met de hoeveelheid water en de waterpeilen.
Rdf.jpg