dam


Eigenschappen

Voorkeurslabeldam
DefinitieIn en dwars over een water opgeworpen aarden wal die dient om het water te keren, te leiden of te verdelen (in tegenstelling tot dijk: die langs het water ligt).
Publieksvriendelijke toelichtingEen dam is een dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om vissen te vangen, water te keren of te beheersen ten behoeve van bijvoorbeeld inpoldering, energieopwekking voor met name de mijnindustrie, of wegenaanleg. Natuurlijke dammen worden gebouwd door bevers en stuwdammen door mensen.
Synoniemdammen, aarden dam, aarden dammen
Toelichting op definitieFuncties van dammen en soorten dammen: verbinding van twee landdelen via water (verkeer), afsluiten ongewenste stroming (afsluitdam/-dijk), of richting geven aan stroming (leidam, geleidedam, strekdam) of om rustiger water maken (golfbreker, havendam, beschermingsdam bij vooroever). Ook functie opstuwen rivierwater en/of afsluiten dal voor wateropzameling (stuwdam, teven relatie met stuw). Bron: Van Dale Groot Woordenboek voor de Nederlandse Taal. Geerts, G., en H. Heestermans (red.), Van Dale Lexicografie, Utrecht, Antwerpen.


Een aarden dam is een dam gemaakt van leem of klei met het doel water vast te houden, tijdelijk op te slaan of tegen te houden. De dam is meestal zo gemaakt dat hij bij extreme watertoevoer kan overlopen via een speciaal daartoe ontworpen noodoverlaat. In een aantal gevallen is de constructie voorzien van een knijpduiker, waarmee piekdebieten afgetopt kunnen worden.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-4aa9ed09-be04-42ea-aa4c-08ad334b4f3e, https://nl.wikipedia.org/wiki/Dam_(waterkering)
Afbeelding vanBeaverDam_8409.jpg
Dam van een bever.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
damBreder
damBron van
damDeel van
damLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beverdam (Begrip)Brederdam
gronddam (Begrip)Brederdam
havenhoofd (Begrip)Brederdam
infrastructuur (Begrip)Deel vandam
vaste dam (Begrip)Gerelateerddam
Rdf.jpg