watersysteembeheer kwaliteit

Eigenschappen

Voorkeurslabelwatersysteembeheer kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten

Link naar AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. collectie : watersysteembeheer kwaliteit

Andere AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. collecties