afsluitmiddel

Eigenschappen

VoorkeurslabelafsluitmiddelEen beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.
DefinitieEen beweegbare constructieWat door construeren ontstaan is. met als doel een waterkerende functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. te kunnen vervullen.
Toelichting op definitieVoorbeelden van afsluitmiddelen zijn ondermeer: een klepConstructiedeel dat de doorstroming van een medium tegenhoudt of vertraagt (bron: NPR 4768)/schuifSluiting om hevels, sifons en doorlaatwerken te modelleren, die regelbaar zijn door de aanwezigheid van een of meer van dit soort sluitingen. Schuivend blad om iets af te sluiten. in een stuw en sluisdeurenBeweegbare deel van een kunstmatige waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien. in een schutsluisEen aan weerszijden afsluitbaar kunstwerk waarin door aanpassing van het waterpeil, schepen van het ene op het andere niveau worden gebracht..

In DAMO kennen we de volgende afsluitmiddelen:
- deur
- schotbalkEen schotbalk is een balk die onderdeel uitmaakt van een waterkering in een sluis of een poort. Met neergelaten en gestapelde schotbalken in de daartoe aangebrachte sponningen kan de doorvaart of de coupure in een dijk worden afgesloten. sponningEen sponning is het rechthoekige, uitgeschaafde of gefreesde gedeelte aan de zijkant van een stuk hout of een rechthoekige uitsparing in een water regulerend kunstwerk.
- zandzakken
- schuifSluiting om hevels, sifons en doorlaatwerken te modelleren, die regelbaar zijn door de aanwezigheid van een of meer van dit soort sluitingen. Schuivend blad om iets af te sluiten.
- terugslagklepAfsluiter waarmee de terugstroming van een vloeistof wordt voorkomen door middel van een klep of bal.

- tolklep
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=34271&type=term
Afbeelding vanKHA-R-O-OPEN-679x1024.png

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afsluitmiddelEen beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afsluitmiddelEen beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.Gerelateerd
  • aflaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • coupure (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • duiker (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • oppervlaktewatergemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • inlaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • sifon (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • sluis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • stuw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
klep (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluitmiddelEen beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.
rinket (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluitmiddelEen beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.
schotbalksponning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluitmiddelEen beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.
schuif (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluitmiddelEen beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.
spindelschuif (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluitmiddelEen beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.
Rdf.jpg