Gegevenswoordenboek Stedelijk Water


Eigenschappen

VoorkeurslabelGegevenswoordenboek Stedelijk Water
DefinitieHet Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer.
SynoniemGWSW
Toelichting op definitieVanaf 2005 werkt Stichting RIONED aan de ontwikkeling van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Zowel overheden als bedrijven zien de voordelen van standaardisatie en met de ondertekening van een convenant hebben zij expliciet aangegeven zich te committeren aan de invoering van open standaarden in het gegevensbeheer.


In het beheer van stedelijk water en riolering worden gegevens (data) steeds belangrijker, mede vanwege het in toenemende mate samenwerken rond, meten aan en sturen van (afval)watersystemen.

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft. Het GWSW is een verplichte open standaard volgens de pas-toe-of-leg-uit-lijst van Forum Standaardisatie. De GWSW datastandaard, die door Stichting RIONED namens de sector wordt ontwikkeld en beheerd, werkt volgens het linked data principe. Het is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.
Exacte overeenkomsthttps://www.riool.net/applicaties/gegevenswoordenboek-stedelijk-water, https://data.gwsw.nl/
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Gegevenswoordenboek Stedelijk WaterBreder
Gegevenswoordenboek Stedelijk WaterBron van
Gegevenswoordenboek Stedelijk WaterDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg