Informatiemodel Water Waterveiligheid

Eigenschappen

VoorkeurslabelInformatiemodel Water WaterveiligheidHet Informatiemodel Water Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) is het model voor onder andere het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen.
AfkortingIMWA WaterveiligheidHet Informatiemodel Water Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) is het model voor onder andere het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen.
DefinitieHet Informatiemodel Water WaterveiligheidHet Informatiemodel Water Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) is het model voor onder andere het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen. (IMWA WaterveiligheidHet Informatiemodel Water Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) is het model voor onder andere het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen.) is het model voor onder andere het toetsenHet controleren of de momentane toestand van de constructie nog voldoet aan de vigerende functionele en wettelijke eisen. Toetsing van kunstwerken en objecten dient te passen in de beoordelingsmethodiek zoals geformuleerd in de Leidraad Toetsing. (WTI) en versterken (HWBPHet Hoogwaterbeschermingsprogramma is een alliantie van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Wij werken samen aan versterking van de dijken voor een waterveilig Nederland in 2050.) van waterkeringenKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben..
Toelichting op definitiee ontwikkeling van het IMWA WaterveiligheidHet Informatiemodel Water Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) is het model voor onder andere het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen. is een belangrijke opmaat voor de standaardisatie van de informatievoorziening voor waterkeringenKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.. Het informatiemodel omvat een beschrijving van de gegevens die binnen de sector uitgewisseld moeten (gaan) worden. Met IMWA WaterveiligheidHet Informatiemodel Water Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) is het model voor onder andere het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen. is het mogelijk om de gegevensuitwisseling van keringeninformatie, gebaseerd op gestandaardiseerde en uniforme gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit., te faciliteren.
Voorbeeldhttp://www.aquo.nl/documents/2018/03/rapport-modeldocumentatie-imwa-2017.pdf
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquo.nl/over-aquo/aquo-onderdelen/aquo-modellen/imwa-waterveiligheid/

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Informatiemodel Water WaterveiligheidHet Informatiemodel Water Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) is het model voor onder andere het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen.Breder
  • Informatiemodel Water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Informatiemodel Water WaterveiligheidHet Informatiemodel Water Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) is het model voor onder andere het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen.Gerelateerd
  • Aquo-standaard (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg