stuw


Eigenschappen

Voorkeurslabelstuw
AfkortingKST
DefinitieVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
Synoniemstuwen, stuwtje, stuwtjes
Toelichting op definitieIdentieke naast elkaar gelegen stuwen worden niet als afzonderlijk kunstwerk gedigitaliseerd. Met behulp van het gegevenselement [Aantal identieke stuwen naast elkaar], wordt aan deze situatie vorm gegeven. Het aan de stuw te relateren peil kan worden afgeleid uit de gegevens van het peilgebied waarin of waaraan de stuw is gelegen. (Bron: Verklarende Hydrologische Woordenlijst / Aquo / DIV)


Een regelvoorziening waarmee de afvoercapaciteit beperkt kan worden. (Bron: Waterbeheerprogramma waterschap Hunze en Aa's)

Een stuw is een waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft de waterspiegel in een loop, beek of rivier te beïnvloeden.

Stuwen kunnen vast of regelbaar zijn. Een vaste stuw geeft altijd hetzelfde peil. Bij een regelbare is er een inrichting (bijvoorbeeld een klep) die ervoor zorgt dat er in verschillende periodes een ander peil kan worden ingesteld. Zo is het peil in de winter vaak lager dan in de zomer. Doorgaans worden de stuwen omhoog gehaald nadat de gewassen zijn geplant en gezaaid en laat men de stuwen weer zakken vlak voor dat de oogst wordt binnen gehaald. Op deze manier kunnen de landerijen en akkers tijdens het zaaien en oogsten met zware landbouwmachines worden betreden en hoeft er in het groeiseizoen niet zo snel te worden beregend.

Stuwen in beken en waterlopen worden vaak geplaatst om water langer vast te houden in hoger gelegen gebieden en zo te voorkomen dat deze gebieden verdrogen. Tevens wordt met deze stuwen voorkomen dat lager gelegen gebieden snel overstromen.

In de grote rivieren worden stuwen niet alleen gebouwd om verdroging van hoger gelegen gebieden te voorkomen, maar ook om voor de scheepvaart het hele jaar door een minimale waterstand te garanderen.

Verder worden stuwen aangelegd om waterstromen te sturen. De stuwen die in de Nederrijn en de Lek zijn gebouwd hebben vooral als doel om het water uit de Rijn via de IJssel naar het IJsselmeer te voeren.

Een gesloten stuw is voor schepen een onneembare hindernis omdat een waterweg volledig wordt afgesloten. Daarom is naast een stuw vaak een schutsluis gebouwd, zodat scheepvaart bij een gesloten stuw mogelijk blijft. (Bron: Wikipedia)

Een stuw is een waterbouwkundige constructie met één of meerdere beweegbare keringen met als hoofdfunctie het waterniveau bovenstrooms op peil te houden tijdens perioden van lage debieten. Door het handhaven van een vooraf bepaald peil is de waterloop beschikbaar voor bijvoorbeeld scheepvaart, watervoorzieningen, waterenergie en/of irrigatie.

De voornaamste functionele onderdelen van een stuw zijn:

 • Het afsluitmiddel voor keren en opstuwen
 • De landhoofden en pijlers voor krachtafdracht naar de ondergrond
 • De drempel voor stabiliteit tegen stroming water
 • Bodembescherming
 • Geleidewerken voor stroming
 • Woelbak voor fixeren watersprong


De hoofdgeometrie van een stuw in DAMO is een punt. De stuw kan ook als lijn en als vlak worden vastgelegd met een directe relatie met het punt object.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/metadata/3d976e22-51a7-4ceb-9002-cda435f4eb32
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-5887ad2d-d7d3-435b-9d3a-6d8a5e946c42, https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuw, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/Stuw.html
Afbeelding vanKlepstuw in het Oude Drostendiep.

Klepstuw in het Oude Drostendiep.

Stuw met 2 identieke kleppen.
Stuw Veelerveen, 2 identieke kleppen.

DAMO functioneel model kunstwerk
DAMO functioneel model kunstwerk

afmetingen stuw per type kruinvorm
Afmetingen stuw per type kruinvorm.

 • a: Doorstroombreedte - maatgevende (doorstroom)breedte van de stuw (m)
 • b: Kruinbreedte - maatgevende breedte van de kruin van de stuw (m
 • d: Max. kruinhoogte - hoogst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw (mNAP)
 • f: Min. Kruinhoogte - laagst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw (mNAP
 • g: Hoek hellende zijkant - hoek van de hellende zijkant van de stuw (graden)
Afbeelding URLhttps://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Speciaal:Doorverwijzen/file/Klepstuw%20Oude%20Drostendiep%20foto.jpg?width=500
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stuwBreder
stuwBron van
stuwLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aflaat (Begrip)Brederstuw
beweegbare stuw (Begrip)Brederstuw
cascade (Begrip)Brederstuw
drempel (Begrip)Brederstuw
drijverstuw (Begrip)Brederstuw
hevelstuw (Begrip)Brederstuw
inlaat (Begrip)Brederstuw
kantelstuw (Begrip)Brederstuw
klepstuw (Begrip)Brederstuw
knijpstuw (Begrip)Brederstuw
meetschot (Begrip)Brederstuw
overlaat (Begrip)Brederstuw
schotbalkstuw (Begrip)Brederstuw
segmentstuw (Begrip)Brederstuw
soort regelbaarheid stuw (Begrip)Brederstuw
stuw met schuif (Begrip)Brederstuw
stuwdam (Begrip)Brederstuw
stuwduiker (Begrip)Brederstuw
vaste stuw (Begrip)Brederstuw
drempel (Begrip)Deel vanstuw
kruinhoogte (Begrip)Deel vanstuw
kunstwerkdeel stuw (Begrip)Deel vanstuw
peilmerk (Begrip)Deel vanstuw
stortebed (Begrip)Deel vanstuw
straal (Begrip)Deel vanstuw
stuwklep (Begrip)Deel vanstuw
woelbak (Begrip)Deel vanstuw
1d-stuw (Begrip)Gerelateerdstuw
aan/afslagregeling (Begrip)Gerelateerdstuw
afsluitmiddel (Begrip)Gerelateerdstuw
capaciteit (Begrip)Gerelateerdstuw
kanaliseren (Begrip)Gerelateerdstuw
middelen (Begrip)Gerelateerdstuw
negatieve stuwkromme (Begrip)Gerelateerdstuw
opstuwen (Begrip)Gerelateerdstuw
overstortschuif (Begrip)Gerelateerdstuw
peilgebied (Begrip)Gerelateerdstuw
regelbare stuw automatisch (Symbool)Gerelateerdstuw
regelbare stuw niet automatisch (Symbool)Gerelateerdstuw
rivier gekanaliseerd (Begrip)Gerelateerdstuw
rondprofiel (Begrip)Gerelateerdstuw
stuwende duiker (Begrip)Gerelateerdstuw
stuwkromme (Begrip)Gerelateerdstuw
stuwput (Begrip)Gerelateerdstuw
technisch instrument (Begrip)Gerelateerdstuw
vaste stuw (Symbool)Gerelateerdstuw
vasthouden-bergen-afvoeren (Begrip)Gerelateerdstuw
verticale berging (Begrip)Gerelateerdstuw
vistrap (Begrip)Gerelateerdstuw
vorm (Begrip)Gerelateerdstuw
vrije straal (Begrip)Gerelateerdstuw
Rdf.jpg


Symbolen

 Afbeelding van
regelbare stuw automatisch
Kunstwerk symbolen Aquo TTF Unicode76.png
regelbare stuw niet automatisch
Kunstwerk symbolen Aquo TTF Unicode75.png
vaste stuw
Kunstwerk symbolen Aquo TTF Unicode74.png

Klepstuw in hoofdwatergang.