lokstroomgemaal

Eigenschappen

VoorkeurslabellokstroomgemaalEen lokstroomgemaal genereert een lokstroming, vissen worden hierdoor naar de vispassage gelokt.
DefinitieEen lokstroomgemaalEen lokstroomgemaal genereert een lokstroming, vissen worden hierdoor naar de vispassage gelokt. genereert een lokstroming, vissenVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. worden hierdoor naar de vispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren. gelokt.
SynoniemlokstroomgemalenEen lokstroomgemaal genereert een lokstroming, vissen worden hierdoor naar de vispassage gelokt.
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Lokstroom
Afbeelding vanLokstoomgemaal Breebaart lokt vissen naar de vispassage.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
lokstroomgemaalEen lokstroomgemaal genereert een lokstroming, vissen worden hierdoor naar de vispassage gelokt.Breder
  • oppervlaktewatergemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
lokstroomgemaalEen lokstroomgemaal genereert een lokstroming, vissen worden hierdoor naar de vispassage gelokt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
lokstroomgemaalEen lokstroomgemaal genereert een lokstroming, vissen worden hierdoor naar de vispassage gelokt.Gerelateerd
  • lokstroom (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg