waterkwaliteit

Eigenschappen

VoorkeurslabelwaterkwaliteitDe kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten.
AfkortingKBSEen installatie over de bodem van een waterloop om twee soorten van met elkaar in open verbinding staande oppervlaktewateren te scheiden of om de waterkwaliteit van een oppervlaktewater te verbeteren door middel van luchtbellen.De kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten.
DefinitieDe kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. van water in slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat. en rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten.
Toelichting op definitieVerder wordt de waterkwaliteitDe kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten. beoordeeld op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van de aanwezige plantenDe plantenwereld van een regio. en dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-329b6aa0-2a33-400d-a159-6ffb89c3c2ef

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
waterkwaliteitDe kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten.Breder
  • kwaliteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
waterkwaliteitDe kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
waterkwaliteitDe kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten.Gerelateerd
  • bellenscherm (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Chemical Entities of Biological Interest (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterkwaliteitDe kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten.
bioassay (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterkwaliteitDe kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten.
blauwalg (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterkwaliteitDe kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten.
botulisme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterkwaliteitDe kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten.
Rdf.jpg