zoet water

Eigenschappen

Voorkeurslabelzoet waterWater met een chloridengehalte lager dan 300 mg/l.
DefinitieWater met een chloridengehalte lager dan 300 mg/l.
Publieksvriendelijke toelichtingZoet waterWater met een chloridengehalte lager dan 300 mg/l. is eigenlijk gewoon water waarin (bijna) geen zout is opgelost. Dit komt voor bij merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater., rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt., plassenNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang.. Het ontstaat door regenval en andere neerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt. (sneeuw, smeltwater)
Toelichting op definitieRedeke, H.C. (postume uitgave), Hydrobiologie van Nederland. De zoete wateren. Backhuys en Meesters, Amsterdam, 1975, gewijzigd. Zoetwater (zoet waterWater met een chloridengehalte lager dan 300 mg/l.) is water dat minimale hoeveelheden zout bevat, dat dus een geringe saliniteit heeft. Hiermee onderscheidt het zich van brak waterWater waarvan het zoutgehalte beduidend lager ligt dan dat van zeewater. en zout waterWater met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l.. Zoetwater heeft zijn oorsprong in neerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt., dat via grondwaterAl het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat., bekenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. of rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. richting zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. stroomt.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-642eb718-bcde-4af4-b43d-c6d0c3f72950, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/zoet%20water
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.duikkids.nl/Pagina%27s/Water%20-%20raar%20spul/Zoet%20en%20zout.html
Afbeelding vanVennetje, zoet water

Vennetje, zoet waterWater met een chloridengehalte lager dan 300 mg/l..

Tabel zoet brak zilt zout pekel.jpg

Aanduidingen voor de saliniteit van water (in ‰, delen per 1000)
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
zoet waterWater met een chloridengehalte lager dan 300 mg/l.Breder
  • water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
zoet waterWater met een chloridengehalte lager dan 300 mg/l.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
zoet waterWater met een chloridengehalte lager dan 300 mg/l.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bellenscherm (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdzoet waterWater met een chloridengehalte lager dan 300 mg/l.
verdringingsreeks (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdzoet waterWater met een chloridengehalte lager dan 300 mg/l.
Rdf.jpg