organisme


Eigenschappen

Voorkeurslabelorganisme
DefinitieLevend biologisch wezen.
Synoniemorganismen, levend wezen, levende wezens
Toelichting op definitie(bron: Marechal, P., Woordenwijzer Ecologie. Reaal Uitgevers, Lisse, 1991 / Aquo / DIV)


Een organisme of levend wezen is een levende, materiële entiteit die zich door middel van biologische processen, zoals een eigen stofwisseling, duurzaam in stand houdt. Voorbeelden van organismen zijn dieren, planten, schimmels, protisten, bacteriën en archaea.

Een organisme is opgebouwd uit één of meerdere cellen: bacteriën zijn eencellig, de meeste planten en dieren meercellig. In iedere levende cel bevindt zich het genetisch materiaal, waarin vastligt hoe een organisme eruit ziet en functioneert. Organismen worden ingedeeld in taxonomische groepen, zoals soorten en geslachten, op basis van gemeenschappelijke genetische of uiterlijke kenmerken.

Binnen de context van de natuurwetenschappen verwijst de term organisme in de eerste plaats naar de machinerie van het leven: een levend wezen wordt beschouwd als een samenstel (systeem) van chemische reacties en fysische verschijnselen. Levende wezens worden bestudeerd in de biologie, bijvoorbeeld met betrekking tot hun structuur (morfologie), werking (fysiologie), hun ontwikkeling en evolutie, evenals hun relatie tot elkaar en hun milieu (ecologie).

Er zijn ongeveer 1,7 miljoen soorten organismen bekend, maar verwacht wordt dat er nog vele miljoenen niet ontdekt zijn.[6] Organismen hebben zich in de loop van de evolutie ontwikkeld en gediversifieerd. Meer dan 99% van alle soorten die ooit hebben geleefd, zijn inmiddels uitgestorven. Enkele tientallen soorten modelorganismen worden door wetenschappers gebruikt om de biologische principes waarmee organismen zich in leven houden, te bestuderen. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-0d235700-1c6f-4c8c-9cfe-6da2cb0cd2e0, https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisme
Afbeelding vanorganisme
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
organismeBreder
organismeBron van
organismeGerelateerd
organismeLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
algen (Begrip)Brederorganisme
autotroof (Begrip)Brederorganisme
auxotroof (Begrip)Brederorganisme
bacterie (Begrip)Brederorganisme
benthos (Begrip)Brederorganisme
bentivoor (Begrip)Brederorganisme
biota (Begrip)Brederorganisme
carnivoor (Begrip)Brederorganisme
cel (Begrip)Brederorganisme
depositfeeder (Begrip)Brederorganisme
dier (Begrip)Brederorganisme
eukaryoot (Begrip)Brederorganisme
heterotroof (Begrip)Brederorganisme
micro-organisme (Begrip)Brederorganisme
planktivoor (Begrip)Brederorganisme
plankton (Begrip)Brederorganisme
organisch stof (Begrip)Deel vanorganisme
determinatie (Begrip)Exemplaar vanorganisme
aanpassing (Begrip)Gerelateerdorganisme
autecologie (Begrip)Gerelateerdorganisme
bathypelagisch (Begrip)Gerelateerdorganisme
bioaccumulatie (Begrip)Gerelateerdorganisme
bioturbatie (Begrip)Gerelateerdorganisme
botulisme (Begrip)Gerelateerdorganisme
cytotoxisch (Begrip)Gerelateerdorganisme
epidemie (Begrip)Gerelateerdorganisme
levenscyclus (Begrip)Gerelateerdorganisme
milieu (Begrip)Gerelateerdorganisme
stofwisseling (Begrip)Gerelateerdorganisme
taxon (Begrip)Gerelateerdorganisme
Rdf.jpg