kwaliteit


Eigenschappen

Voorkeurslabelkwaliteit
DefinitieDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen.
Toelichting op definitieKwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel altijd het gevolg is van zorgvuldige en nauwkeurige analyse en vervolgens daarop gebaseerde planning. De kwaliteit van een product of proces moet niet meer een toevallige uitkomst zijn, maar iets wat een logisch gevolg is van de beheersing van het proces. (bron: ArchiXL)


Hoedanigheid van een product m.b.t. het gebruik dat ervan gemaakt moet worden deugdelijkheid (bron: van Dale / Aquo)

Mate waarin een geheel van inherente eigenschappen van een product, dienst, proces, persoon, organisatie, systeem of resource voldoet aan de gestelde eisen. (bron: PRINCE2 - Glossary of Terms English - Dutch)

Mate waarin een geheel van inherente kenmerken (3.10.1) van een object (3.6.1) voldoet aan eisen (3.6.4) (bron: Handreiking Kwaliteitsmanagement)

Mate waarin een geheel van inherente kenmerken (3.10.1) van een object (3.6.1) voldoet aan eisen (3.6.4) (bron: ISO 9000)

(bron: ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Kwaliteit, https://www.aquo.nl/index.php/Id-72b6a545-a30a-4eb2-8bd2-d8fb71cee017, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2046
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kwaliteitBreder
kwaliteitBron van
kwaliteitGerelateerd
kwaliteitLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
datakwaliteit (Begrip)Brederkwaliteit
functionele kwaliteit (Begrip)Brederkwaliteit
interoperabiliteit (Begrip)Brederkwaliteit
waterkwaliteit (Begrip)Brederkwaliteit
kwaliteitskenmerk (Begrip)Gerelateerdkwaliteit
kwaliteitssysteem (Begrip)Gerelateerdkwaliteit
maatregel (Begrip)Gerelateerdkwaliteit
milieukwaliteitsnorm (Begrip)Gerelateerdkwaliteit
verwachting (Begrip)Gerelateerdkwaliteit
Rdf.jpg