proces

Eigenschappen

Voorkeurslabelproces
DefinitieEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct.
Synoniemprocessen
Toelichting op definitieEen activiteit, dan wel een geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten, uitgevoerd door een of meer onderdelen van de zuiveringsinfrastructuur/het kunstwerk. Van toepassing op b.v. zuiveringen, gemalen en slibbehandeling. Processen worden niet uitputtend beschreven in termen van gegevenselementen. Met behulp van de entiteit Onderdeel, kan een beschrijving van een proces(onderdeel) worden 'opgebouwd' door een aantal Onderdelen te koppelen aan de entiteit Proces.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Proces_(werking), https://www.aquo.nl/index.php/Id-36f7694a-2eb3-48a4-837b-eea12c7e368b
Afbeelding vanzuiveringsproces rioolwater
Zuiveringsproces rioolwater.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
procesBreder
procesBron van
procesDeel van
procesLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bedrijfsproces (Begrip)Brederproces
demping (Begrip)Brederproces
differentiatie (Begrip)Brederproces
digitale transitie (Begrip)Brederproces
faseovergang (Begrip)Brederproces
infiltratie (Begrip)Brederproces
infiltreren van water (Begrip)Brederproces
informatiemanagement (Begrip)Brederproces
natuurlijk proces (Begrip)Brederproces
procesregistratie (Begrip)Brederproces
schadeafhandeling (Begrip)Brederproces
stabiliteit (Begrip)Brederproces
valideren (Begrip)Brederproces
waterlijn (Begrip)Brederproces
proceseigenaar (Begrip)Gerelateerdproces
Rdf.jpg