bedrijfsproces


Eigenschappen

Voorkeurslabelbedrijfsproces
Afkortingbedrijfsproces
DefinitieDe specifieke wijze van technisch handelen (incl. zuivering) van een bedrijf dat leidt tot een bepaalde omvang van producten en afvalproducten.
Synoniembedrijfsprocessen
Toelichting op definitie(bron: Informatie-analyse operationeel beheer: technisch rapport. / Aquo / DIV)


Een bedrijfsproces is een ordening van het werk dat uitgevoerd dient te worden in een organisatie.
Het bedrijfsproces kan worden gedefinieerd als:

  • Een ordening van activiteiten om een product of dienst te leveren die toegevoegde waarde biedt aan de klant.
  • Een keten van activiteiten, gekoppeld en gestuurd door beslissingen.


Hiervoor zijn materiële of immateriële bedrijfsactiviteiten nodig. Voor de samenwerking is coördinatie nodig, door communicatie met elkaar. Voor deze activiteiten kan informatie nodig zijn over andere activiteiten binnen hetzelfde of een ander bedrijfsproces. Over de bedrijfsactiviteiten en de coördinatie kan informatie worden geregistreerd in een informatiesysteem.

Processen zijn hierdoor te onderscheiden van projecten:

  • Een proces is repetitief, terwijl een project een unieke activiteit met begin en einde is.
  • Wanneer een proces op dezelfde manier wordt uitgevoerd, met dezelfde omstandigheden, wordt hetzelfde resultaat bekomen bij elke iteratie.


Doorgaans wordt er onderscheid gemaakt in:

  • primaire processen (of productieprocessen, operationele processen); Alle activiteiten waarvan de output direct bijdraagt aan het resultaat voor de klant. De primaire bedrijfsprocessen vormen het bestaansrecht van een organisatie.
  • sturende processen (of managementprocessen); Alle activiteiten die benodigd zijn om de organisatie en de processen te kunnen besturen.
  • ondersteunende processen; Alle activiteiten die benodigd zijn om het primaire proces te faciliteren. (bron: Wikipedia)


Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een externe klant. Subtype van Archimate Business process. (bron: Stijlgids Novius Architectuur Raamwerk)

Een bedrijfsproces is een proces dat eigendom is van, en uitgevoerd wordt door een bedrijf. Een bedrijfsproces draagt bij aan de levering van een product of service aan een bedrijfsklant. (bron: Information Technology Infrastructure Library - Glossary of Terms English - Dutch)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-bf754b3f-942f-452c-af25-066a853cb43e, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfsproces, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0349
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedrijfsprocesBreder
bedrijfsprocesBron van
bedrijfsprocesGerelateerd
bedrijfsprocesLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
inkoop (Begrip)Brederbedrijfsproces
programma (Begrip)Brederbedrijfsproces
project (Begrip)Brederbedrijfsproces
werkproces (Begrip)Brederbedrijfsproces
zaak (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) (Begrip)Brederbedrijfsproces
afvalstof (Begrip)Gerelateerdbedrijfsproces
bedrijfsvoering (Begrip)Gerelateerdbedrijfsproces
procesregistratie (Begrip)Gerelateerdbedrijfsproces
Rdf.jpg