beheer


Eigenschappen

Voorkeurslabelbeheer
DefinitieHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
Synoniembeheren
Toelichting op definitieDe overheidszorg met betrekking tot een of meer afzonderlijke watersystemen of onderdelen daarvan, gericht op de in artikel 2.1 van de waterwet genoemde doelstellingen.

Activiteiten die gericht zijn op het gebruik en de regulering van de infrastructuur: verkeersmanagement, verkeersleiding, capaciteitsmanagement en watermanagement. (bron: RWS Intranet - SLA Beheer, Onderhoud, Verkeer- en watermanagement 2022-2025 - Offerte-uitvraag)

Activiteiten die gericht zijn op het reguleren van het gebruik (van de bestaande infrastructuur) (bron: Prognoserapport 2016 Vervanging en Renovatie)

Het vastleggen en onderhouden van het conceptueel datamodel. Met andere woorden de registratie van de entiteittypes, attribuuttypes en relatietypes. Ook het actueel houden van het model hoort hierbij. Dit betekent dat, na goedkeuring van het ICMO, wijziging wordt verwerkt in de registratie van dit model. (bron: RWS VPR - Conceptueel Datamodel Configuratiemanagement IV)

Geheel van werkzaamheden en processen dat dient om een zodanige toestand van een object of systeem te bereiken, dat het huidige Functioneren en Presteren op doelmatige wijze gedurende de levensduur in stand kan worden gehouden. (bron: Vraagspecificatie Algemeen PRC (oud))

Overheidszorg met betrekking tot een of meer afzonderlijke watersystemen of onderdelen daarvan, gericht op de in artikel 2.1 genoemde doelstellingen; (bron: Waterwet)

Treffen van maatregelen en activiteiten waarmee de functie van een systeem beschikbaar blijft. (bron: Leidraad voor Systems Engineering (SE) in de GWW sector)

Verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van de het beheerde object of de beheerde functie. (bron: Richtlijnen Vaarwegen)

Vergelijken van de actuele voortgang met de geplande voortgang, het analyseren van de verschillen en het treffen van de juiste correctieve en preventieve maatregelen, indien nodig (bron: ISO 21500)

Geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de functies van de waterkering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisen en normen. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

Geheel van activiteiten dat erop gericht is om de functies van een systeem gedurende de levensduur in voldoende mate te laten vervullen. Het gaat hier dan met name om de organisatorische aspecten, het zorgen voor onderhoud, het zorgen voor de juiste bedienprocedures, et cetera. (bron: Handreiking prestatiegestuurde risicoanalyses)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3d363328-c425-4c0c-89f3-6afdc8036833, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0373, https://www.begrippenxl.nl/ABDL/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fwww.rws.nl%2Fabdl%23DEF-0373
Bijna overeenkomsthttp://www.aquolex.nl/html5/?id=30874&type=term
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheerBreder
beheerBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actief beheer (Begrip)Brederbeheer
actief biologisch beheer (Begrip)Brederbeheer
actief bodembeheer (Begrip)Brederbeheer
administratief beheer (Begrip)Brederbeheer
adventus (Begrip)Brederbeheer
assetmanagement (Begrip)Brederbeheer
bedienings beheer (Begrip)Brederbeheer
beheer slibverwerkingsinstallaties (Begrip)Brederbeheer
faunabeheer (Begrip)Brederbeheer
functioneel beheer (Begrip)Brederbeheer
grasbeheervorm (Begrip)Brederbeheer
integraal beheer (Begrip)Brederbeheer
onderhoud beheer (Begrip)Brederbeheer
ondersteuningsactie (Begrip)Brederbeheer
passief beheer (Begrip)Brederbeheer
technisch beheer (Begrip)Brederbeheer
visstandbeheer (Begrip)Brederbeheer
waterbeheer (Begrip)Brederbeheer
waterkwantiteitsbeheer (Begrip)Brederbeheer
beheersaccent (Begrip)Deel vanbeheer
technische beheersactiviteit (Begrip)Deel vanbeheer
activiteitenbesluit milieubeheer (Begrip)Gerelateerdbeheer
bediening (Begrip)Gerelateerdbeheer
beheer en onderhoud (Begrip)Gerelateerdbeheer
beheerder (Begrip)Gerelateerdbeheer
beheersregister (Begrip)Gerelateerdbeheer
beherende instantie (Begrip)Gerelateerdbeheer
handelingsnaam (Begrip)Gerelateerdbeheer
informatiemodel (Begrip)Gerelateerdbeheer
maatregel (Begrip)Gerelateerdbeheer
technisch beheer (Begrip)Gerelateerdbeheer
visvriendelijk schutsluisbeheer (Begrip)Gerelateerdbeheer
Rdf.jpg