informatiesysteem

Eigenschappen

Voorkeurslabelinformatiesysteem
DefinitieEen informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden.
Synonieminformatiesystemen
Toelichting op definitieTot een informatiesysteem in ruime zin worden naast de data en de technieken en faciliteiten om data te ordenen en te interpreteren vaak ook de ermee verbonden organisatie, personen en procedures gerekend.

Veel informatiesystemen zijn geautomatiseerd en omvatten dus hardware en software.

Naast het beheer van de data kan het doel van een informatiesysteem zijn om controle uit te oefenen over de objecten of personen waarop de data betrekking hebben. Informatiesystemen komen in veel domeinen voor, bijvoorbeeld bij beheer van productie (productinformatiesysteem) of personeel (personeelsinformatiesysteem) en voor de opsporing van personen in Europa (Schengen-informatiesysteem).

Een bekend voorbeeld is het geografisch informatiesysteem (GIS), waarin geografische informatie die bijvoorbeeld met behulp van satellieten is verzameld wordt geïntegreerd en geïnterpreteerd. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om de ontwikkeling van het ruimtegebruik van een bepaalde streek in kaart te brengen.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Informatiesysteem

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
informatiesysteemBreder
informatiesysteemBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Kabels en Leidingen Informatie Centrum (Begrip)Brederinformatiesysteem
WISKI (Begrip)Brederinformatiesysteem
Rdf.jpg