rioolwaterzuiveringsinstallatie


Eigenschappen

Voorkeurslabelrioolwaterzuiveringsinstallatie
AfkortingZRW
DefinitieEen inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte water.
Publieksvriendelijke toelichtingInstallatie waar afvalwater, dat via het riool en persleidingen wordt aangevoerd, wordt gezuiverd voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd.
Synoniemrioolwaterzuiveringsinstallaties, rwzi, rwzi's, zuiveringsinrichting, zuiveringsinrichtingen, waterzuiveringsinstallatie, waterzuiveringsinstallaties, AWZI, awzi, RZI, rzi, rzi's RZI's, afvalwaterzuiveringsinstallatie, afvalwaterzuiveringsinstallaties, zuivering, zuiveringen
Toelichting op definitieEr kan ook slibverwerking plaatsvinden op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. (bron: NCS / Aquo)


Het totaal van grond, bouwwerken en installaties ten behoeve van het zuiveren van afvalwater. (Bron: GWSW)

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) zuivert het stedelijk afvalwater, dus het afvalwater van huishoudens, bedrijven en veelal ook het hemelwater van wegverhardingen dat via het riool wordt afgevoerd. De officiële en juridische benaming is rioolwaterzuiveringsinrichting, het is dus een inrichting die bestaat uit verschillende installaties.

In een rioolwaterzuiveringsinrichting wordt het afvalwater uit riolen gezuiverd voordat het in oppervlaktewater komt. Het inkomende vuile water, het influent, wordt in een aantal stappen gezuiverd. Het gezuiverde water wordt het effluent genoemd. Achtereenvolgens verwijdert men met een rooster of een afscheider de grovere deeltjes, vervolgens wordt het zand verwijderd, dan in bezinktanks de fijnere deeltjes, en ten slotte de opgeloste stoffen. Behalve water komen andere stoffen vrij, met name slib, dat soms een nieuwe bestemming krijgt. De zuivering van afvalwater is ingekaderd in nationale en internationale regelgeving. (bron: Wikipedia)

Complex voor het zuiveren van afvalwater voordat het op het vrije oppervlaktewater wordt geloosd. (bron: DIV)

De installatie die zorg draagt voor de zuivering van afvalwater. (bron: DIV)


Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3088f4ca-7b41-44c5-943d-eb878383485d, https://data.gwsw.nl/totaal/RWZI/, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/RWZI.html
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Afbeelding vanRWZI Veendam

RWZI Veendam

RWZI Assen

RWZI Assen
RWZI Assen.

DAMO functioneel model RWZI

DAMO functioneel model RWZI.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rioolwaterzuiveringsinstallatieBreder
rioolwaterzuiveringsinstallatieBron van
rioolwaterzuiveringsinstallatieDeel van
rioolwaterzuiveringsinstallatieGerelateerd
rioolwaterzuiveringsinstallatieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actief slibinstallatie (Begrip)Brederrioolwaterzuiveringsinstallatie
iba-inrichtingen (Begrip)Brederrioolwaterzuiveringsinstallatie
individuele behandeling van afvalwater (Begrip)Brederrioolwaterzuiveringsinstallatie
biologische capaciteit rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Deel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
centrifuge (Begrip)Deel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
effluent (Begrip)Deel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
fosfaatverwijderingsinstallatie (Begrip)Deel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
influent (Begrip)Deel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
rioolwaterzuiveringsinstallatie - complex (Begrip)Deel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
slibverwerkinginstallatie (Begrip)Deel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
voorbezinking (Begrip)Deel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
zandvang (Begrip)Deel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
afvalwater (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
afvalwater (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
bedieningspaneel (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
beluchten (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
biogas (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
energie- en grondstoffenfabriek (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
helofytenfilter (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
lozingspunt (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
microverontreiniging (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
middelen (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
ontvangwerk (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
persleiding (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
vervuilingseenheid (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
verwerkt slib (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
waterzuivering (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
zuiveringseenheid (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
zuiveringsinstallatie (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
zuiveringsschap (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
zuiveringstechnisch werk (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
Rdf.jpgSchema werking RWZI
Schema werking RWZI.

schema RWZI
Schema RWZI.

Adroit kaart rioolgemalen --> RWZI
Adroit kaart rioolgemalen --> RWZI