valideren

Eigenschappen

VoorkeurslabelvaliderenProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond.
DefinitieProcesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond.
SynoniemvalidatieProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond., controle, controles
Toelichting op definitieIn de praktijk blijft dit beperkt tot de juistheid van de resultatenVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. van een modelberekening. Een voorbeeld hiervan is het doorrekenen (met hetzelfde modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.) en analyseren van de berekeningsresultaten van een andere (afwijkende) meetperiode dan die waarvoor het model is gekalibreerd.

Een bevestiging dat iets voldoet aan een overeengekomen specificatie.

Validaties kunnen op allerlei soorten objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. worden uitgevoerd. Een veelvoorkomende validatieProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond. is een validatieProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond. van dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.. Een dergelijke validatieProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond. kan allerlei aspectenDoor computer te interpreteren aspect. van data controleren, zowel technische als inhoudelijke aspectenDoor computer te interpreteren aspect..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-86b2a1d9-8955-4208-bdd9-deda8f8cfcbc, https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Validatie

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
validerenProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond.Breder
  • proces (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
validerenProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
validerenProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
meertraps validatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredervaliderenProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond.
Rdf.jpg